Loading

Den store bærekraftsreisen Hvordan kan din bedrift bli mer bærekraftig?

Etisk handel Norge - din guide i ulendt terreng

Vi går sammen med våre medlemmer på den store bærekraftsreisen, som egentlig aldri tar slutt. Man kan aldri lene seg tilbake å si at jobben er gjort en gang for alle. Men gjennom bærekraftsreisen er Etisk handel Norge din guide i ulendt terreng. Vi har tråkket opp stiene før og kjenner veien.

Vi jobber med 170 medlemmer, som til sammen har 100.000 leverandører og som sysselsetter 8 millioner arbeidere.

Hvordan kan vi hjelpe din bedrift?

Vi tilbyr medlemmene individuell rådgivning, kompetanseutvikling gjennom ulike kurs og workshop, og tilgang til ressurser og verktøy for bærekraftsarbeidet. Våre medlemsrådgivere har spisskompetanse på leverandørkjedeoppfølging.

Hva gjør Etisk handel Norge?

Hvem er vi og hvem er medlemmene våre? På 1 minutt får du vite hvordan Etisk handel Norge jobber med bærekraft og ansvarlig forretningspraksis:

Aktsomhetsvurderinger - nøkkelen til en bærekraftig bedrift

Aktsomhetsvurderinger regnes som gullstandarden for et ansvarlig næringsliv. Vi veiledere våre medlemmer gjennom aktsomhetsvurderingene, som tar deg gjennom 6 trinn. Se filmen på 20 sekund som viser deg rundt aktsomhetshjulet.

Kilde: OECD.

Regjeringen er opptatt av å fremme ansvarlig næringsliv både i Norge og internasjonalt. Jeg håper den norske innføringen til OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger blir et viktig og inspirerende verktøy for norske selskaper.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Vi forventer at norske selskaper med internasjonal virksomhet kjenner til og etterlever OECDs retningslinjer. Et sentralt element i retningslinjene er forventningen om at selskapene gjør aktsomhetsvurderinger for å unngå skade på mennesker, samfunn og miljø.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Vi jobber hver dag for at handel skal lønne seg for mennesker, samfunn og miljø, slik at våre medlemmer strekker seg mot å imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov.