Internship Cluj noiembrie 2016-ianuarie 2017, ediția a XIX-a

„Internship-ul acesta a fost cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat. Fiind primul meu loc de muncă, la început, am pășit cu o oarecare teamă de necunoscut, însă, pe parcurs, am învățat că orice lucru sau obstacol poate fi depășit dacă ai alături de tine oameni frumosi, deschiși și care sunt dornici să te ajute fără să le poți oferi efectiv ceva la schimb, doar timpul petrecut acolo, o muncă cât mai bine făcută și poate cel mai sincer zâmbet ca și mulțumire.” (Andreea)
La ediția a XIX-a a Internship Cluj s-au înscris 270 de studenți și 13 firme. 59 de studenți au reușit să ajungă în internship și să finalizeze cu succes programul: 30 de studenți au absolvit stagii de 12 săptămâni, iar 29 dintre ei - stagii de 6 săptămâni.

43 de studenți au răspuns la chestionarul de evaluare Internship Cluj, 95% dintre ei fiind mulțumiți și foarte mulțumiți de stagiile desfășurate și de experiența dobândită.

“Am apreciat oportunitatea de a vedea ce se cere pe piață, cât de calificat trebuie să fii, ce ar cere un angajator și cum să-ți valorifici potențialul.” (Cornelia)
“Cel mai mult mi-a plăcut faptul că oamenii din departament au fost deschiși și mi-au răspuns la întrebări. Mi-a plăcut și faptul că mai întâi mi-au explicat ce trebuie să fac și, după aceea, m-au lăsat și pe mine să încerc. Consider că oamenii și firma sunt foarte faini și am avut multe de învățat de la ei.” (Georgiana)
Selfie-urile din internship, înscrise în concursul de fotografii al ediției. Câștigătorul - Ana-Maria Spinean - a primit cadou un voucher de 100 de lei pentru emag.ro.

25 de mentori din firmele participante au răspuns la chestionar de evaluare a Internship Cluj. Iată ce ne-au spus unii dintre ei:

“Apreciem foarte mult entuziasmul lor [al studenților] și atitudinea pozitivă pe care o au mereu, indiferent de sarcinile primite.”
La studenți: “am apreciat cel mai mult dorința de a învăța continuu, răbdarea, calmul, dăruirea și implicarea în responsabilitățile avute”.
“Am apreciat să am o persoana matură, deschisă și capabilă, cu care am putut să lucrez la un proiect punctual care necesită un timp determinat”.
Ne-am bucurat de fiecare comment și post, din grupul de Facebook al ediției, venit din partea studenților, despre experiența lor din internship. Aici, sunt o parte din comment-urile lor la sugestia noastră să folosească un cuvânt cheie pentru a descrie stagiul.

Lucruri apreciate de studenți și mentori și de păstrat în program: flexibilitate în orarul stagiului, implicarea studenților în activități cu responsabilitate crescută, deschiderea mentorilor de a răspunde tutor întrebărilor studenților și de a le oferi sprijinul necesar; entuziasmul și motivația studenților, dorința de învățare a acestora, dedicarea față de activitățile firmelor.

Firmele participante la ediția a XIX-a a Internship Cluj.

Vă mulțumim tuturor!

Internship Cluj este un program organizat de Fundația Danis și Asociația Studenților de la Business. Programul a început în 2006, iar până acum a oferit stagii de internship pentru peste 1200 de studenți, în aproximativ 100 de firme și organizații din Cluj-Napoca.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.