טיולי פסח - שבט לפיד אפריל 2017

בימים אלה מסתיימים טיולי הפסח של תנועת הצופים

חניכי כיתות ז בשבט לפיד במסע מים לים

חניכי כיתות ח בטיול חותרים ברמה

חניכי כיתות ט בטיול אתגר

חניכי השבט הצעירים בכיתות ד -ו יצאו לטיול השבטי באיזור דימונה ורביבים

מצורף מקבץ תמונות שצילם אורן ראש השבט בביקור בטיולים השונים

חג שמח וחופשת פסח מוצלחת מכל חניכי שבט לפיד, המרכזים וראשי השבט

טקס ההבטחה ההנהגתי של כיתות ח׳

טקס ההבטחה השבטי - גדוד ח׳ שבט לפיד

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.