Loading

Get personal HITTA DIN PERSONLIGA HISTORIA - FÖRSTÄRK DITT KREATIVA UTTRYCK

En paketering av mig själv som jag kan använda mig av både i mitt yrke och i mina personliga relationer.”

Vad säger du om jag påstår att du kan optimera ditt professionella avtryck genom att mer medvetet använda dig av det som är du?

Varmt välkommen till en mycket personlig dag då du får lära dig hur du med hjälp av dina sinnen och känslor når fram och berör din mottagare i såväl tal som skrift. Allt i ett intimt sammanhang och med ett litet antal deltagare.

Mitt namn är Elisabet Sevholt och jag har arbetat i mer än 10 år såväl nationellt som internationellt med workshops, kurser, föreläsningar och individuell coachning i en rad mycket framgångsrika sammanhang särskilt i kultursektorn.

Min officiella yrkestitel är Acting + Performance coach, men med åren har mitt arbete med att hjälpa människor förstärka sitt personliga uttryck hjälpt många olika sorters professionella från vitt skilda yrkesgrupper.

Ett performance sker nämligen på många plan - på allt från den stora scenen till vid det lilla mötet med en enskild kund.

Så varför denna kurs?

För inte alltför länge sedan ansågs det nödvändigt att i arbetslivet konsekvent och noggrant skilja på det privata och det professionella för att nå framgång.

Det är inte på något sätt längre en sanning. Tvärtom.

Men vare sig vi väljer att medvetet och direkt profilera oss via sociala medier och bloggar - eller att mer indirekt använda kunskapen om vad som gör just oss unika - så kvarstår fakta både idag och igår:

Vår personliga ingång i vårt arbete är vår största styrka och tillgång och det som särskiljer oss från andra.

Det är den personliga substansen som ska prägla ditt uttryck och det är den vi tillsammans ska identifiera.

Så hur går vi tillväga?

Vi kommer att gå tillbaka i tiden genom såväl ditt arbetsliv som ditt privata för att du ska minnas ögonblick, människor, händelser och platser du hade glömt.

Med hjälp av dina sinnen: hörsel, känsel, doft, smak och syn återvänder du till de ögonblick i ditt liv som har gjort dig till den person du är idag.

Jag guidar dig genom en serie övningar i flera steg som sätter dig i kontakt med minnen via sinnen och känslor.

Vi arbetar både enskilt och i grupp för att på det mest effektiva sätt levandegöra din personliga minnesbank.

Du får se på din egen historia med nya ögon och upptäcka styrka i det som är sanning för dig.

Sedan får du även tips på hur du använder det du har lärt dig för att engagera mottagaren i det budskap du vill nå ut med.

Resultat:

Med nya insikter och kunskaper lämnar du kursen på god väg mot ett helt eget och personligt uttryck i tal, skrift och andra uttrycksmedel.

Efter kursen finns även möjlighet att hädanefter söka personlig coaching från mig inför exempelvis en specifik presentation eller ett tal.

Anmäl dig enkelt via mejl!

Är du eller fler på din arbetsplats intresserad av kursen? Skicka ett enkelt mejl till elisabet@elisabetsevholt.com för mer information om priser, utförande och möjliga tidpunkter.

Varmt välkommen!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.