Hallo collega, We willen het aanvragen en aanleveren van grafische ontwerpen EFFICIËNTER laten verlopen

Volg even mee

Eén formulier invullen

We vragen je om vanaf nu een formulier in te vullen. Hierin peilen we onder meer naar je doelgroep en wat je bij hen wil bereiken. Uiteraard vragen we ook naar de inhoud van je drukwerk.

Doelgroep en doel

Het juiste communicatiemiddel (en je communicatiemix) kiezen we afhankelijk van je communicatiedoel.

Een flyer of affiche is niet zaligmakend in je communicatiemix. Om te informeren is bv. een artikel op de website veel meer geschikt dan een affiche. En het heeft uiteraard geen zin alle brievenbussen van de gemeente vol te stouwen met flyers over een ledenwerving van de jeugdraad.

Mis je doel niet!
Tijdig aanvragen = tijdig aanleveren

Bezorg ons je informatie op tijd

Allicht wil je jouw informatie over je activiteit of evenement in ons UiTmagazine. Het is dan fijner en professioneler dat het ontwerp van je flyer, Facebookevent, ... hetzelfde is als datgene wat in ons UiTmagazine staat. Vergeet dus ook zeker niet je activiteit toe te voegen aan www.UITDATABANK.be

De communicatiedienst levert op de 20ste van de oneven maand alle info aan voor de volgende uitgave (de editie van de volgende oneven en even maand).

Informatie voor een ontwerp in de uitgave van juli-augustus (editie 4) dient ons te bereiken de eerste van de oneven maand van de vorige uitgave (editie 3 dus).

Om de ontwerpen tijdig af te werken vragen we +/- 15 werkdagen. Daarom dient je aanvraag te gebeuren ten laatste de eerste van de oneven maand.

De maanden

Januari (even maand), februari (oneven maand), maart (even maand)

De uitgaven

  1. januari - februari
  2. maart - april
  3. mei - juni
  4. juli - augustus
  5. september - oktober
  6. november - december
We begrijpen dat dit snel is

Maar met een beetje planning moet dit lukken.

Bedankt voor u waandacht!

Credits:

Created with images by stux - "color ink ink tusche indian ink" • stux - "magnifying glass color fan pantone" • Freeimages9 - "target goal aiming" • webandi - "calendar wall calendar days"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.