Axel Jørgensen

1938

Født i Aarhus

1940

Middelfart

1954

Realeksamen Vestre Skole

1956

Seks år i Flyvevåbnet. Oversergent

1962

Gift med Inger - To døtre: Kok og journalist

1967

Lærereksamen - Marslev Skole (7. kl.)

1974

Uddannelse. Idræt Odense Universitet (OU)

1975

Timelærer OU. (Atletik ved siden af lærerjob.)

1976

Sdr. Bjert Centralskole (Kolding Kommune) Underviste 8.-10. Klasse. Tillidsrepræsentant på skolen - medlem af kredsstyrelsen, Kolding lærerkreds. Næstfmd.

1992

Formand for Kolding Lærerkreds (fuldtidsjob)

2000

Efterløn

FAG: Dansk, historie, biolog, geografi, samfundsfag og idræt

Interesser

Maraton i Athen 1982

ATLETIK - fra skoletiden til 40 år: Leder, træner og aktiv i Vojens Atletikklub // Dansk militærmester 1000 m stafet // Starter atletikklub i Marslev // Træner i OG Atletik, Odense // Medlem af Fyns Atletikforbunds bestyrelse // Medlem af Dansk Atletikforbunds instruktionsudvalg // Træner på det danske juniorlandshold (18-20 år) // Deltager i Det internationale Olympiske Akademi Grækenland 1973 // Sluttede i store træk lederarbejdet da jeg blev 40 // Løb samtidig min første maraton af syv (bl.a. Den klassiske fra Marathonsletten til Athen) 1982 // Lavede mangekamp før det hed triathlon

Mont Ventoux

CYKLING: Aarhus-København non stop 350 km to gange // Bakkerne i Europa fx Mount Ventoux

ØVRIGE INTERESSER: Svømning, sejlsport, golf, vandreture, kegling, knivmageri, lystfiskeri, historie, krimier, kirkekor, teater og lidt politik

REJSER: Europa, Norden, Marokko, Borneo (jungletrek + bestigning af Mont Kinabalu 4000 m. med fuld oppakning (60 år), Vietnam (cykling), Indien, Grønland (bl.a. fjeldvandring)

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.