Loading

ARTEXE hľadá HTML & PHP DEVELOPERA

Vážení kolegovia programátori, hľadáme novú posilu do tímu lebo Kristián už odmieta robiť za troch. V prípade, že sa chceš živiť programovaním, čítaj ďalej.

Skúsili sme Capa a Kiki zaškoliť aspoň na frontend...

Ale vyzerá to tak, že kódiť sa im moc nechce :D

Hľadáme teda HTML a PHP developera, ktorý sa bude podieľať prevažne na vývoji frontend časti webových stránok pre našich klientov s chuťou učiť sa novým veciam.

Požadujeme: Výbornú znalosť HTML a CSS, dobrú znalosť Javascriptu, poprípade jQuery a proaktívny prístup k riešeniu problémov.

Veľkou výhodou: Akákoľvek znalosť jazyka PHP. My si pomáhame PHP frameworkom Nette.

Oceníme aj znalosť jazyka SQL a skúsenosti s relačnými databázami, objektovo orientované myslenie a v neposlednom rade prácu s verziovaním kódu cez službu GitHub.

Párkrát do mesiaca si dáme spoločné raňajky, zahráme XBOX (nemáme nič proti PS-ku). V lete počas teplých dní vybehneme na Vajnory (bager) trochu si zaskákať do vody.

NAOZAJ TO BOLO CEZ PRACOVNÚ DOBU

Ak si myslíš, že zvládneš prácu v agentúre zameranej na úspešné a efektívne riešenia, napíš nám

www.artexe.sk | +421 917 178 090 | tomas.janicko@artexe.sk

Created By
Matej Vittek
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.