Loading

Imke Rademakers Portfolio

NE l Introductie

Ik ben Imke Rademakers en geboren op 4 augustus 1997. In 2013 ben ik gestart op het Sintlucas in Eindhoven, ik heb hier mijn Printmedia en Digital Publishing opleiding al afgerond en ben nu bezig aan mijn derde opleiding. Hieronder laat ik graag mijn werk zien wat ik door de jaren heen heb gemaakt.

EN l Introduction

I’m Imke Rademakers, born on the 4th of August 1997. In 2013 I started my education at SintLucas in Eindhoven. I first successfully finished the Print Media and Digital Publishing course and presently I’m in my third year of Media Design. Scroll down to view my portfolio which is a compilation of the work I made over the years.

https://www.behance.net/ImkeRademakers

NE l Zünd

Een give-away product te ontwikkelen voor Zünd Benelux een bedrijf wat snijmachines ontwikkeld. Het product is gebaseerd op alle mogelijkheden van de Zünd snijmachine en die uit te lichten in het product. Door voornamelijk in het logo de snijtechniek naar voren te laten komen en geen lijmranden toe te voegen aan het ontwerp was het eenvoudig en voornamelijk praktisch. Dit product werd in 2016 uitgekozen om op de Empack beurs in Utrecht tentoongesteld te worden.

EN l Zünd

A give-away product for Zünd Benelux, a digital cutting system. The concept was focused on showing all possible feature of the Zünd cutter in the design. By mainly putting stress on the cutting techniques in the logo without adding any glued edges makes the design simple and notably practical. In 2016 Zünd selected the product to be shown at the Empack Expo in Utrecht.

NE l Body is my language

Na een inspirerend bedoek aan het MU museum in Eindhoven volgde een typografische opdracht. Geïnspireerd door lichaamstaal omdat dit veel over de mens zegt op het gebied van intercommunicatie, de quote “body is my language” is gebruikt om de designs te maken die gebaseerd zijn om het menselijk lichaam.

EN l Body is my language

A typographic assignment followed an inspiring visit to an exposition Forplay held in the MU museum in Eindhoven. Inspired by body language which tells us so much about intercommunication between individuals, the quote ‘body is my language’ was used for designs based on human bodies.

NE l Pictogram

De opdracht was een pictogram te maken voor een waarschuwingsbord voor een object in de haven van Vlissingen. De uitkomst was strak en simpel.

EN l Pictogram

The brief to create a pictogram communicating an object in the water to warn people about the object. The outcome was clean and simple.

NE l Maïssage

Door onderzoek te doen naar de mogelijkheden met mini-mais en het experimenteren met de structuur van de maïs doormiddel van stempelen ontstond er een lijn van natuurlijke massage producten gebaseerd op maïs, gemaakt van bio-plastic die onder andere gemaakt wordt van maïsvezels.Door het door natuur-elementen laten verzorgen van je lichaam en tegelijkertijd het zorgen voor de natuur samen te laten komen is de Maïssagelijn ontwikkeld.

EN l Maïssage

Research into the possibilities around baby-corn. By experimenting with the corn’s structure and by means of stencilling a line of organic massage products designed in the shape of corn was developed, made of bio-degradable plastics using mainly contain corn fibres. Maïssagelijn (maïs is Dutch for corn) allows organic-elements to nurture your body and create environmental awareness at the same time.

NE l BacBac

Een concept voor een fietskoeriers bedrijf in Den Bosch kwam uit op een BacBac, de fietstaxi van Den Bosch. Een milieuvriendelijke taxi waarmee je snel, wendbaar en vooral comfortabel van A naar B komt. De naam van het bedrijf is gebaseerd op en een combinatie van de namen van de vervoersmiddelen TucTuc en Cab.

EN l BacBac

The BacBac was the outcome for a concept bicycle courier company in 's-Hertogenbosch, the outcome was a pedicap. An environmentally friendly taxi that allows you fast, nimble and above all comfortable from A to B. The name of the company is based on an combination of the names of means of transport TucTuc and Cab.

Ne l Vlisco

Een Vlisco waardig patroon maken zorgde voor een concept gebaseerd op wereldproblemen. Door elkaar een hand te reiken geef je kleur aan de wereld. Het mood board bracht idee te gaan stempelen met een huls, afkomstig van een kogelpatroon. Door de overeenkomst en tegenstrijdigheid samen te voegen zijn de patronen met de kleuren gebaseerd op foto’s die afkomstig zijn van oorlogen ontstaan.

EN l Vlisco

Experimentation with ‘Vlisco-worthy’ prints in a concept based on world problems. By reaching out for each other you colour the world. The moodboard helped develop the idea to stamp using a bullet. The result was a pattern with similarity and contradiction in mind using colours based on images of war.

NE l Stageverslag

Een hardcover boek met een uitflap in de binnenzijde van de kaft gaf de versassende uitkomst van het experimenteren met een stageverslag.

EN l Internship essay

An unusual approach to presenting an internship essay by experimenting with dust cover flaps created with heavy-duty card. Experimenting with ideas using unusual material resulted in a surprising concept.

NE l Storytelling

Drie foto's die hetzelfde verhaal vertellen alleen een andere hoofdpersoon hebben. De onschuldige, geliefde en de ontdekkingsreiziger zijn de drie hoofdpersonen. Alle foto's zijn genomen in een tuin er is telkens gebruik gemaakt van een andere setting.

EN l Storytelling

Tell the same story but in an another person was the leading of these photos. The innocent, lover and explorer are the three archetypes who tell this story. All photos where made in the same garden just an other setting.

NE l Anton Corbijn fotografie

Een foto maken in Anton Corbijn stijl van de coolste persoon in je eigen omgeving. Hierin heb ik de kwetsbare en krachtige persoonlijkheid van mijn opa naar voren laten komen.

EN l Anton Corbijn photography

Anton Corbijn style photo from the coolest person from your own environment. I highlighted the vulnerable and powerful personality of my grandfather.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.