Beweging Verdiepen

Verandering

 • Rups > vlinder
 • Jongen > meisje (transgender)
 • Tablet > laptop
 • Snelwegborden
 • Robot > auto (transformer)
 • Dik > dun (afvallen)
Een trein word in beweging gezet door stoom en zo kan het rijden
Een rups veranderd in een vlinder

Wij willen ons filmpje ook aan een specefieke doelgroep koppelen

 • Reclame ns
 • Grappige vorm
 • Trein even comfortabel als auto

De NS

 • Wifi
 • Stiltezone (werkruimte)

Je kunt in deze reclame zien dat ze comfort belangrijk vinden

Credits:

Created with images by by wakko™ - "Transformer" • tejvanphotos - "Steam Train" • Rob Dammers - "Leiden VIRM 8658 uit Groningen naar Den Haag CS" • david.nikonvscanon - "Ferarri 430-1" • hemkes - "VIRM 8658" • hakzelf - "NS ( intercity )" • hemkes - "NS 1745 met IC Berlijn, Amersfoort, 11 jan 2015" • Stephanie Marquez - "transformers"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.