KWL trappenhuis tussenpresentatie woensdag 29 juni 2016

Het Mijnenveld Team

Niels - Aurelia - Jonathan

Project Xi (project projectie)

Lieke - Sueda - David - Joey

  • Map met werk van leerlingen
  • Scrollen door de afbeeldingen
  • Afbeeldingen Liken
  • Inchecken met schoolpasje onderaan de trap

Op het tussenstukje tussen de trappen kunnen leerlingen inchecken met hun pasje om vervolgens langskomende werkjes van andere leerlingen te Liken.

Leerlingen kunnen eigen werk in een losse inlevermap op de server zetten die eens in de week/ twee weken (of zoiets) wordt ververst.

Deze afbeeldingen worden op de wand op het tussenstuk geprojecteerd en scrollen er langzaam doorheen.

De achtergrond van de muur zal dynamisch van kleur veranderen door naar een zachte gemiddelde kleur te kijken van de werken die op dat moment voorbij komen.

TrapRun

Bowen - Justin - Jari - Sjors - Vincent

Het idee van de “game” die we hebben bedacht was een soort van TempleRun maar dan op de trap. Het idee is dat de plekken waar mensen hun voeten neer zetten weg zullen vallen wanneer ze doorlopen. Als dat weggevallen is zal het gat gevuld worden door lava zodra iemand in de lava loopt krijgt die leerling een strafpunt voor de verdieping waar de trap het eerst aan grenst. De trap wordt gereset na het moment dat de lava geraakt is.

De beamer zal het gesteente projecteren op de trap en de lava ook. De sensor zal de positie en het blok herkennen en dan de plek waarop de voet wordt neer gezet weghalen nadat de voet wordt weggehaald.

Trapzilla

Andrey - Luc

LolTrappen

Lawrence - Mark - Stan - Dennis - Dominique

De bedoeling is dat je met jouw toegewezen kleur naar boven gaat. Je kan het met meerdere personen doen, zo kan je dus de ander in de weg zitten bijvoorbeeld.

Bubble Towers

Arthur - Hannes - Silvan - Xander

Tussen het trappenhuis een pilaar met water, waar bubbels en verschillende gekleurde lichten reageren op de activiteit in het trappenhuis, ook ligt er een heatmap op alle traptreden, hoe meer mensen er lopen, hoe roder de grond wordt (default kleur is blauw), het doel is dan om met zijn allen aan het eind van de dag de hele trap rood te krijgen die langzaam vanzelf weer blauw wordt.

LED Trap

Joris - Simone - Martijn

Voelmuur

Renée Vianen

Licht Volgers

Nioma van der Steen - Bryan van der Linden - Zoë van den Berg

Het idee is een lampje die je volgt als je de trap op loopt en je kan ook van de tegenliggers zien hoe die naar beneden lopen

Lijnen op de muren tekenen

Luuk - Saskia - Boudewijn

Als je de trap op loopt zijn de muren saai en wit. Hier is een idee om dat te veranderen. We bedekken de muren met touchscreens waarbij het scherm wit is. Maar als je met je vinger of hand over het scherm wrijft verschijnen er gekleurde lijnen van willekeurige kleuren. Deze lijnen verdwijnen na een paar minuten. Hierdoor kan iedereen een mooie warboel van kleuren tekenen door gewoon de trap op te lopen en ondertussen met je vinger of hand over het scherm te gaan. Maar het ziet er ook mooi uit als er maar een paar lijnen op een witte achtergrond zijn. De kleuren zijn allemaal neon en dus niet viezige donkere kleuren.

Space Stairs

Robert Hodes et alii

Voetafdruk

Jens - Pablo - Thais - Jordy - Ingmar - Dania

Stairway to Heaven

Jelle Visser et alii

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.