Tyskerne hadde rett Lusitania fraktet våpen

Hele verden fordømte tyskerne da de i 1915 senket passasjerskipet Lusitania. Nå har dykkere funnet bevis for at skipet hadde våpen om bord.

Ubåten U-20 var en moderne, tysk konstruksjon med dieselaggregater bygget i 1913. Den hadde et mannskap på 32. Ubåten gikk senere på grunn vest av Jylland 4. November 1916. Da det var umulig å få den løs, valgte mannskapet å sprenge båten den følgende dagen.

RMS «Lusitania» var et britisk skip eid og drevet av Cunard Line. Det var oppkalt etter den romerske provinsen Lusitania, som er del av dagens Portugal. Det startet sin jomfrutur 7. september 1907, og seilte mellom Liverpool og New York med stopp ved Queenstown (nå Cobh) i Irland på vei vestover og Fishguard i Wales på vei østover.

Skipet seilte fra New York 1. Mai 1915 med 1 257 passasjerer og et mannskap på 702 ombord. På grunn av kullrasjonering under første verdenskrig hadde skipet en maksimal fart på 21 knop på denne overfarten med Liverpool som bestemmelsessted.

Hun løp parallelt med den irske sørkyst og var om lag 11 miles utenfor Old Head of Kinsale da den ble oppdaget av den tyske ubåten U-20. Ubåtkaptein Walther Schwieger, beordret én torpedo avfyrt. Den traff Lusitania. Kort etter fulgte en neste eksplosjon fra Lusitania's indre der torpedoen hadde truffet, og skipet la seg nå hurtigere over.

Lusitania sank i løpet av 18 minutter. Det omkom 1 198 mennesker. Etter to timer ble 761 overlevende tatt opp fra sjøen og fra de seks livbåtene man hadde klart å låre.

De fleste omkomne var briter eller kanadiere. Men av særlig betydning var det at 128 av de 197 amerikanske statsborgerne ombord omkom.

Det tok 18 minutter for Lusitania å synke.

Mer enn 90 år etter at en tysk ubåt senket passasjerskipet Lusitania og drepte nesten 1200 passasjerer, har et dykkerteam avslørt at skipet skjulte en dyster hemmelighet.

I skipets lasterom har dykkerne funnet rundt fire millioner amerikanskproduserte patroner. Funnet tyder på at tyskerne hadde rett da de hevdet at Lusitania fraktet våpen til Storbritannia under første verdenskrig, og derfor var et legitimt mål. Britene og amerikanerne på sin side påsto at skipet bare hadde sivile passasjerer om bord.

“De fire millionene patroner tilhørte ikke en eller annen privat jeger,” sier den amerikanske forretningsmannen Gregg Bemis, som finansierer utforsk-ningen av vraket. “Nå når vi har funnet dem, kan ikke britene lenger benekte at det var ammunisjon om bord. Og det reiser spørsmålet om hva som ellers var om bord,” sier Bemis til den britiske avisen Daily Mail.

To år senere gikk USA inn i krigen på britisk side.

Ifølge Bemis fraktet Lusitania trolig også sprengstoff. Det kan forklare hvorfor skipet gikk ned bare 18 minutter etter å ha blitt truffet av en eneste torpedo.

“Jeg har alltid hatt på følelsen at det var sprengstoff i lasterommet. Det var det som senket skipet,” sier Bemis. Den amerikanske forretningsmannen planlegger nå å gjennomføre flere dykk ned til vraket.

Skipet Lusitania ligger fortsatt på havetsbunn, og det blir gjort dykk ned dit.

- Henrikke Alstadsæter, 5 Mai 2017.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.