Schoolreis op Brugge Vandaag is geen schooldag voor soms ISB studenten, omdat de Nederlandse klassen van "Middle school" en "High school" op weg zijn naar de noordelijke Venetië te bezoeken: Brugge.

Het was nu 08:30 en de bus vertrok ISB om Brugge te bereiken. De reis naar Brugge was twee huren lang.
In Brugge, hebben we een rondvaartboot op de kanalen gedaan. Dat was uitzonderlijk en niet te missen.
Met mijn vrienden Sasha en Kosta, hebben we een lekker lunch gegeten, we waren in het midden van een groot plein en de gebouwen waren indrukwekkend.
In de namiddag, hebben we een chocolade museum bezoekt. In de chocolade museum het rook geel goed!
Door de hulp van een grote chocolatier, hebben we geleerd om speciale chocolade vormen te maaken. Deze oefening is interessant maar niet makkelijk.

Tijd voor taal challenge! In deze taal challenge, Anthoni speelde een bewoner van Brugge en ik ben een toerist: waar zijn goede café Anthoni?

Hier hebben we een photo met een vrouw en ons in een winkel gemaakt. Het doel was om een selfie te nemen met een persoon die meer dan 50 jaar oud was.

Hier, heeft Anthoni een interview van een man in de straat gemaakt.

Hier is Domingo die zangt de "Chocolade" zang. Toekomstige Nederlandse zanger?

Op deze video, heeft Domingo een korte conversatie met een Spaanse spreker. Het doel voor ons was om iemand te vinden die de moeder taal dan Domingo spreekt.

Hier is Anthoni in een winkel met een souvenir van Brugge. Dit maakte deel uit van de taal challenge.
Op deze foto Anthoni is met een paard. Het doel was te hebben een photo met een paarde gemaakt.
Voor ons freetime: Sasha, Kosta en ik hebben naar de carrefour en de fnac gegaan. We liepen ook in de straten rond het plein. Ons freetime duurt een huur.
Helaas, de dag in Brugge was eindigde. It was tijd om te gaan naar ISB. Het vertrek heeft twee huren geduurd en wij arriveerden op ISB om 18:00.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.