Fair play

Fair play is belangrijk in sport omdat he sportief ,moeten blijven en met elkaar eerlijk bespeelt moet worden zodat het leuk blijft
Gezondheid en veiligheid is bestwil belangrijk want zonder veiligheid kan je makkelijk iets Breken of een blessure krijgen en zonder gezondheid ben je ook niet fit om goed te kunnen spelen
Voor veel mensen gaat sporten om het winnen want die zijn heel vanatiek maar voor andere mensen is sport voor het meedoen voor hun maakt het niet uit als ze niet winnen of wel
De spelers mogen wel protesteren tegen de scheidsrechter maar ze moeten met hem eens zijn want anders krijgen ze een hele of rode kaar
Spelers mogen niet schelden tegen de scheidsrechter want dat kan uitlopen naar een rode kaart
Je kan schelden tegen je medespelers maar dan kan je wel een ruzie krijgen wat kan opslaan op een rode kaart als het erger uitloopt op het veld
Eerlijk spelen en als er gescoord word eerlijk de punt laten gemaakt laten worden dan vals spelen en zeggen dat het een overtreding was
Een medespelers trappen tegen zijn/haar benen als hij/zij probeert te scoren voor de team waar hij/zij in zit

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.