Tentoonstellingen

In Bib Beersel vinden gedurende het hele jaar tentoonstellingen plaats.

De bib werkt hiervoor samen met partners zoals De Meiboom Alsemberg, Heemkundige Kring Beersel, de Milieudienst, de groep Kalligrafie...
Aan onze wanden en in onze vitrinekasten zijn op regelmatige basis echte pareltjes te vinden.
Ontdek deze kleine expo's met schilderijen, foto's, beeldhouwwerk, juwelen, postkaarten enz. tot kunstwerkjes van onze jonge Picasso's tijdens het grasduinen in onze collectie.

'Experimenteren, creƫren, doen, kijken en tentoonstellen in Bib Beersel'

Els Van Mieghem - lerares 't Meiboompje Alsemberg

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.