Loading

AMINUDDEN BIN MOHAMMAD GURU PENDIDIKAN ISLAM MARA

Hari Raya 2017
Ibu dan adik beradik (seorang tiada dalam gambar)

Maklumat Peribadi

 • Nama: AMINUDDEEN BIN MOHAMMAD
 • No. Gaji: 224417
 • Jawatan: PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH DG44
 • Gred : DG 44
 • Tempat bertugas: MRSM KUALA KRAI
 • Pendidikan Menengah: MAAHAD MUHAMMADI LELAKI, KOTA BHARU, KELANTAN
 • Sarjana Muda: SYARIAH ( FIQH DAN USUL FIQH DENGAN KEPUJIAN KELAS DUA ATAS. UNIVERSITI MALAYA 1999.
 • Sarjana: SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN ISLAM) UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 2015 hingga sekarang.
 • Google Certified Educator 2016
 • Apple Teacher
 • Apple Distinguished Educators Class 2017
Apple Teacher Logo
GCE Level 1 2016
Class 2017
MRSM Kuala Krai

Bidang Kemahiran

 • Pedagogi Pendidikan Islam
 • ICT dalam Pendidikan
 • Videografi
 • Animasi dan Multimedia

Sumbangan Professional

Membentangkan projek Islamic Education iTunes U di Apple Islamic Education Summit 2015 pada 2&3 Jun 2016 di Pullman Putrajaya
Pembentang di Persidangan Guru-Guru Fizik MRSM SE-Malaysia di De Palma Hotel pada 17 Mac 2014.
Sebagai fasilitator dalam Bengkel Pembangunan E-Kandungan iTunes Universiti Fakulti Pengajian Islam UKM pada 24-27 Ogos 2015
Pengendali Bengkel Aplikasi Kahoot dan PdP pada 21 Januari 2016 di MRSM Kuala Krai
Penceramah untuk guru-guru Pendidikan Islam MRSM SE-Malaysia dalam Kursus Pedagogi Guru-Guru Pendidikan Islam 2016 di Hotel Putra Kuala Lumpur pada 29 September hingga 1 Oktober.
Pembentang di PERBINA 2016 dengan Tajuk Modul Pendidikan Islam dalam Aplikasi iTunes Universiti
Fasilitator Bengkel Integrasi iPad dalam PdP di Khalifah School Sepang, Selangor.
Fasilitator Integrasi iPad dalam PdP di Khalifah School di Sepang pada 19 Oktober 2015
Penceramah agama komuniti setempat

JU MARA bagi Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Pendidikan Islam Tingkatan 1, 2 dan 3 tahun 2012-2014.

Jurulatih Utama KSSM Pendidikan Islam MARA Tingkatan 1 dan 2 tahun 2017

MRSM Besut 1 Ogos 2017

Projek

Mentor kepada kumpulan pelajar ke peringkat Akhir Liga Remaja Kreatif 2015 Acara Arduino / Resperry Pie di Shatfbury Residence anjuran MCMC pada 1 September 2015.
Pembangun dan Pengurus Learning Management System Pendidikan Islam MRSM bagi kegunaan para pelajar dan guru-guru Pendidikan Islam MRSM se-Malaysia
Projek kursus E-Learning, Al Itqan 3, Kerajaan Khulafa al Rasyidin dan Lambaian Kaabah di OpenLearning.com
Membangunkan Learning Management System menggunakan platform Google Classroom bagi kegunaan para pelajar bagi subjek Pendidikan Islam.

Projek Dengan Institusi Luar MARA

Selain mengandalikan projek berkaitan Pengajaran dan Pembelajaran, juga mengendalikan beberapa projek dengan institusi luar MARA seperti Institusi Pendidikan Guru KPTM dan Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (P) Pulau Pinang. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan.

Projek Borang Penempatan Guru-Guru Baru Online Institut Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Malaysia
Projek Borang Soal Selidik Maklum Balas Pelanggan Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (P) Pulau Pinang
Anugerah Holistik Hari Inovasi MRSM Kuala Krai 2015

Apple Distinguished Educators 2017

Mewakili Malaysia sebagai Apple Distinguished Educators bagi tahun 2017 ke ADE Academy 2017 di Melbourne, Australia pada 6-9 Julai 2017.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.