ADOBESPARK KAFE Kaliteli Hizmetin Adresi

“Müşterilerimizin bizimle olan anılarını ve ürünlerimiz hakkındaki düşüncelerini önemsiyoruz...”

Burada yediğim sebzeli sandviç muhteşemdi. Şimdiye kadar yediğim en güzel sandviçti diyebilirim. (Yasemin/Ankara)

  • Bir çok pasta çeşidini denedim en çok beğendiklerim meyveli karamelli ve frambuazlı olanları (Mehmet/Bursa)

Credits:

Created with images by karriezhu - "table dessert coffee" • Play Among Friends - "paf_en_vivo_mad_bay32" • Play Among Friends - "paf_en_vivo_mad_bay133" • Play Among Friends - "paf_en_vivo_mad_bay177" • Play Among Friends - "paf_en_vivo_mad_bay157" • nam.dang - "DSC00957" • dpstyles™ - "Friday Night Salsa Night! VICTORY! (on our way back to LES)" • mrwynd - "modern mike sandwich" • sharonang - "cake cream strawberry" • jorge.cancela - "Turkish Coffe"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.