Devr-i Bendir Perküsyon Orkestrası

Devr-i Bendir Perküsyon Orkestrası

Türkiye'de İlk!

2012 yılında kurulan orkestra, sanatçı Mehmet Salih Sırmaçekiç'in öğrencilerinden oluşmaktadır. Türk Müziği icra eden en kalabalık ilk perküsyon orkestrasıdır.

Devr-i Bendir Perküsyon Atölyesi öğrencileri Türk Müziği Vurmalı Çalgıları ve Usûl eğitimi aldıktan ve yeterlilik sınavında başarı gösterdikten sonra orkestraya girmeye hak kazanır.

  1. Alemlere Rahmet
  2. Bir Nefestir
  3. Leyla ile Mecnun: Aşk!

Orkestranın hazırladığı başlıca konser ve müzikal projeleridir.

Alemlere Rahmet

Hz. Peygamber'in hayatını müzikal bir dil ile anlatıldığı projede, Tasavvuf Müziğinden en özel eserler ve sanatsal anlatım ile icra edilmektedir.

Bir Nefestir

İnsan hayatının ilk anından son anına kadar olan süreçte yaşadığı ve şahit olduğu sivil toplum merasimleri, Türk Müziğinden en gözde eserler ve sanatsal anlatım ile icra edilmektedir.

Leyla ile Mecnun: Aşk!

Fuzûlî'nin muhteşem eseri Leyla ile Mecnun hikayesi, Devr-i Bendir'in özel projesidir. Müzik, Şiir ve Tiyatro'nun birlikteliği ile müzilkal bir şölen!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.