Marraskuussa Teemalla digiosaaminen

Digiosaamisen teemalla lähdettiin periaatteessa käyntiin jo viikon alussa, kun kunkin tuli kirjata oppimisen tekonsa Canva -työkalulla, https://www.canva.com Canva ei ollut kenellekkän tuttu, mutta ohjaajan mielestä se oli helposti haltuun otettavissa. Iloksi saattoi havaita, että lähes kaikki olivat haasteeseen tarttuneet, työkaluun tutustuneet ja tehtävän tehneet.

Digipajatyöskentelyssä koko VKL -opiskelijaryhmä sekoitettiin seitsemään sattumanvaraiseen ryhmään värikoodeja apuna käyttäen. Näin opiskelijat tutustuivat ja verkostoituivat keskenään. Ryhmien työskentely lähti heti vauhdikkaasti käyntiin. Tarkoituksena oli jakaa ryhmässä olevaa digiosaamista vertaisoppimisen keinoin. Menetelmä toimi, oppimista oli tapahtunut, palaute oli hyvää.

Digioppimista

Ryhmien tuotoksia jaetiin koko porukalle yhteisen Padlet -seinän kautta. https://padlet.com/mbrandtberg/dxkps1t3zfa

Lauantaiaamuna aiheena oli koulutusvienti, case Pretoria opiskelija Juha Kaarenmaan kokemana. Juhan esitys oli huolellisesti ja analyyttisesti koottu. Esitys herätti mielenkiintoa, erityisesti palautetta tuli esityksen henkilökohtaisuudesta.

Juha työntouhussa

Kokemustensa lisäksi Juha esitte HH Porvoon työelämälähtöistä oppimista, jolloin opiskelijat oppivat tutkivan ja kehittävän otteen mukaisesti aidoissa yritysten toimeksiannoissa. Myös fyysisestä oppimisympäristöstä ja ympäristön merkityksestä oppimisessa keskusteltiin. Katso video oppimisesta ja oppimisympäristöstä https://m.youtube.com/watch?v=ONSKhHuHu40

Monelaista syvää pohdintaa kävimme jälleen oppimiseen liittyen aamupävän esitykseen liittyen. Ryhmätyö ja ryhmäytyminen puhuttivat.

Aamupäivän rento ja pohtiva työskentely vaihtui Umpihangen luotsaavana reippaaseen ja raikkaaseen jalkautumiseen keskelle Helsingin sydäntä ilmiöoppimisen merkeissä. Lämmin kiitos Päivi, Helena, Lotta ja Tony hienosti rakennetusta ja toteututesta iltapäivästä!

Yhä vain korkeammalle!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.