Elin med Döttrar @studiomickebergling

Mor och döttrar på besök i studion.För mor och dotter fotografering

info@studiomickebergling.com

Det är inte alltid så lätt att låta sig fotograferas :)

Syrror...
Studiofoto behöver inte vara tråkigt :) Man får vara hur man vill...
Elin

Elin provar på att agera framför kameran, lyckas superbra med det.

Elin Och Madde som assisterade mig otroligt bra på denna mor och dotterfotografering
VILL NI BOKA IN ER MOR OCH DOTTER FOTOGRAFERING SÅ GÖR NI DET ENKLAST PÅ INFO@STUDIOMICKEBERGLING.COM
Created By
mikael bergling
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.