BODES 2017

CASAMENT COMPLET

PREBODA + COBERTURA DE TOT EL DIA + USB i ÀLBUM

PREBODA

Súper important i per mi imprescindible per crear una base de confiança entre Parella i Fotògrafa.

Una sessió de parella durant un matí o una tarda en un lloc especial per vosaltres

Em permetrà introduir-me més en la vostra història i involucrar-me al màxim amb vosaltres.

BODA

Començo a disparar quan els nuvis comenceu a preparar-vos.

No intervindré en cap moment, i ho captaré tot des de "lluny", com a espectadora, deixant que sigueu vosaltres mateixos.

Seré amb vosaltres durant els preparatius, la cerimònia, el pica pica o l'aperitiu i fins que comenci la festa (1 hora aproximadament).

EL PRESSUPOST INCLOU

- Sessió preboda

- El temps de treball en el casament.

- L’assistència d’un segon fotògraf de confiança.

- La selecció de les fotografies.

- L’edició en alta qualitat d'una selecció de les millors fotografies del casament.

- L’entrega d’entre 700 i 1300 fotografies editades sense marca d’aigua, en alta definició i en dues versions: blanc i negre i color.

- Packaging i Usb

PREUS I FORMA DE PAGAMENT

Preu amb àlbum: 1.300€ | Preu sense àlbum: 990€

El pagament del casament es fa en tres vegades.

El 25% a la firma del contracte per reservar la data, com a paga i senyal. El 50% una setmana abans del casament. El 25% restant a l'entrega final de l'Usb i l'àlbum (si hi ha).

Hi ha altres productes a afegir, com el postboda, rèpliques pels pares o llibre de firmes per la boda amb les fotos del preboda.

Created By
Laura ariño
Appreciate

Credits:

www.laurarino.com

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.