På utkikk etter aller tiders sommerjobb? Vi søker en leirleder og flere miljøarbeidere til killingen i sommerferieukene

Er du over 23 og kunne tenke deg en aller tiders sommerjobb?

Vi søker etter miljøarbeidere på feriekolonien Killingen i ukene 28,29,30 og 31. I tillegg søker vi etter en leirleder i ukene 30 og 31 . For leirleder stillingen må du jobbe som miljøarbeider i uke 29. For begge stillingen er det vesentlig at du har erfaring med barn/ungdom, har gode norskkunnskaper og liker å være ute i all slags vær.

I leirleder stillingen er det en fordel om du tidligere har leirleder erfaring og tidligere arbeidserfaring med barn/unge.

Vannlek, aktiviteter og gode minner er stikkord for en uke på Killingen.

Vi forventer at du er selvstendig, initiativrik, en igangsetter og ikke minst; godt humør! Vi oppfordrer spesielt menn og mennesker med minoritetsbakgrunn til å søke. Send oss noen linjer om deg selv, din CV og hvorfor akkurat DU passer perfekt som miljøarbeider eller leirleder på feriekolonien Killingen. 

Merk søknaden med "miljøarbeider" eller "leirleder" og send på e-post til: emilie.broen@skbd.no Eventuelle spørsmål stilles til: Emilie Broen, tlf.: 970 76 851. Søknadsfrist: 20.februar 2017.

Created By
Anine Berg
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.