Havsluft Paddling runt Lurøy

Tidvattnet

Det är skönt att stiga iland ibland och sträcka på benen. Stränder som den här finns det gott om på Helgelandskusten och det som är speciellt här ute är att tidvattnet gör att om några timmar finns just den här stranden inte längre utan den ligger under havets yta.

fjället

Lurøyfjellet är 685 m högt och en topp som ligger på önskelistan att gå upp på.

solnedgången

Solen försvinner en stund bakom Hästmannen men dyker snart upp igen. Detta trots att klockan är närmare midnatt.

tältplatsen

Vår boplats för en natt med havsutsikt.

Förvisso vaknar jag ofta men däremellan sover jag gott och länge.

paddlar nära land

Det finns så mycket att se på längs stränderna. Naturlig konst.

grön oas

Här kändes det nästan tropiskt. En liten grönskande vik.

En Torsk drogs upp ur havet och blev till en Ceviche. En av luncherna blev kort och gott Bullens pilsnerkorv och till middag en av dagarna medhavd köttfärssås med Fussili. Det skall vara enkelt men lite omtanke kan man lägga ner på matlagningen, det blir en del av dygnsrytmen.
Lurøy runt är en fin tur att göra under några dagar och om det blåser för mycket för att ta hela turen kan man alltid hitta vikar som ligger skyddad mot vinden. Nord Atlanten är mäktig så det gäller att ha koll på väderprognos och vindriktningar.
Åskådare - vem ser på vem?
Created By
Marianne Lindgren
Appreciate
Marianne Lindgren

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.