KUNTONYRKKEILY Kärsämäki, Frosteruksen koulu, alkaen to 10.1.2017 klo 20.10

Kuntonyrkkeily on tehokasta, hauskaa ja turvallista harjoittelua nyrkkeilyn tekniikoita ja harjoitteita hyväksikäyttäen. Peruskunto kasvaa ja ylimääräiset kilot saavat kyytiä. Myös istumatyön jumittamat lihakset ovat taakse jäänyttä elämää jo muutaman viikon harjoittelun jälkeen. Sopii sekä naisille että miehille.Ota mukaan sisäliikuntavaatteet ja juomapullo. Kurssin alussa tilaamme yhteistilauksena kuntonyrkkeilyhanskat. Opiskelija huolehtii vakuutusturvastaan itse - kamppailulajeissa opiston vakuutus koskee vain teoriajaksoja. Teholtaan keskiraskas.

Opettajana Reima Korkatti. Ilmoittaudu 9.1.2017 mennessä www.jokihelmenopisto.fi tai 044 7591 999. Kurssin hinta 30 €.

Huom! Toimisto suljettu 21.12.2016 - 8.1.2017.

Credits:

Created with images by DigitalMarketingAgency - "blue boxing gloves isolated on white background"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.