Loading

André Bjerke 100 år Se De Dødes Tjern og flere filmklassikere på Filmrommet

André Bjerke, født 30. januar 1918, var en av våre aller mest folkekjære lyrikere, men skrev også blant annet romaner, noveller og skuespill mens han levde.

En av våre aller største filmklassikere, De dødes Tjern, er basert på Bjerkes bok med samme navn. Bjerke skrev boken under pseudonymet Bernhard Borge i 1942, og er en av hans aller mest kjente bøker.

Bjerkes roman ble i sin tid godt kjent og populær blant det norske folk. Også filmen ble en stor suksess, og bidro til gjenopprettelsen av Norsk Films selvfølelse etter den kom ut i 1958. André Bjerke spiller selv en sentral rolle i filmen som "okkultisten" Gabriel Mørk, sammen med andre kjente navn som Henki Kolstad og Henny Moan. Filmen står fortsatt igjen som en av de beste norske filmene gjennom tidene.

Se her for Filmstudieark til De dødes Tjern

Henki Kolstad (store bildet) spiller hovedrollen som kriminalforfatter Bernhard Borge i filmklassikeren "De dødes tjern".

André Bjerke hadde selv en rolle i "De dødes tjern" som "okkultisten" Gabriel Mørk.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.