Loading

Beatrixkwartier Onder de netkous

Het Beatrixkwartier is een moderne kantorenbuurt in Den Haag, nabij het Centraal Station, in de wijk Bezuidenhout. De naam is ontstaan toen men de Beatrixlaan opnieuw ging inrichten. Officieel behoort tot dit gebied de strook gebouwen langs de Utrechtsebaan van Nationale Nederlanden tot het Paleis van Justitie. Naast Nationale Nederlanden bevinden zich er bedrijven als Siemens, PostNL, Sdu, RvO, PwC, BAM en Mn Services. Het Beatrixkwartier is vanaf de Utrechtse Baan herkenbaar aan een in circa 1970 gebouwde 100-meterhoge straalverbindingstoren, die in het pré-kabeltijdperk werd gebruikt voor doorgifte van Duitse en Belgische zenders in delen van de wijken Bezuidenhout en Mariahoeve. Behalve deze toren is er sinds 2006 het gezichtsbepalende 109 meter hoge Prinsenhofcomplex. In dit markante gebouw is onder andere het WTC en een NH hotel gevestigd.

De centrale as van het Beatrixkwartier is de Prinses Beatrixlaan, met daarlangs het Netkous-viaduct met halverwege het RandstadRail-station Beatrixkwartier, dat op 29 oktober 2006 is geopend.

Ternoot

Het einde van de Prinses Beatrixlaan waar de RandstadRail de hoek omgaat naar Den Haag Centraal Station.

Credits:

Copyright by Susanne van der Kleij

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.