Låt inte dina leder stoppa dig! Naturliga tillskott anpassade efter ditt behov av rörelse, energi och hälsosamma leder

GLYC SERIEN

GLYC ledserie är ett av Sveriges mest sålda kosttillskott för bibehållen smidighet, rörlighet och energi! En serie speciellt framtagen för att du ska kunna behålla ett aktivt och rörligt liv oavsett vilken period i livet du befinner dig i!

Aldrig har det varit enklare att njuta av ett aktivt liv!

De flesta av oss vill vara aktiva i alla åldrar och genom hela livet. Vad det innebär är individuellt och kan vara såväl att kunna gå i trappor som att träna flera gånger i veckan eller springa ett lopp. Oavsett hur vår vardag ser ut och vilka mål vi har är det fullt möjligt att uppnå om vi får behålla rörligheten och flexibiliteten i kroppen!

Till vem passar GLYC ledserie?

  • GLYC ORIGINAL använder du om du vill bibehålla rörligheten och kunna gå i trappor, promenera med mera.
  • GLYC BOOST är lämplig för dig som vill bibehålla smidiga, hälsosamma leder och vardags motionerar.
  • GLYC ACTIVE passar dig som vill bibehålla ledernas flexibilitet, tränar flera gånger i veckan eller om du vill ha en ledprodukt utan animaliskt innehåll.

Ledhjälp från havets djup

Livet var en enda ond cirkel för Marie-Ann Gustafsson, 50.

Allt gjorde ont oavsett om hon gick, tog på en strumpa eller skulle sova. – Ledvärken försvann och jag fick mitt liv tillbaka när jag upptäckte ett tillskott med glykosaminoglykaner.

Rörlighet för mig är att kunna cykla - det är livskvalité

HÄLSOTIPS

Aldrig tidigare har det varit enklare att njuta av ett aktivt och rörligt liv!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.