Designet er klart Tid FOr rom #bad

Slik blir det nye badet

Siden familien Inderøy vant sitt drømmebad, har interiørarkitekt Åshild Landevaag jobbet hardt i kulissene. Analyser er utført, ideer har blitt til tegning og i dag er designet endelig klart til å vise de tre generasjoner Inderøy, som om kort tid får håndtverkere på besøk ute på Melandsjø.

- Dette viser den tredimensjonale skissen av det nye badet. Den er kun ment som en illustrasjon, for farver og materialer kan avvike litt fra bilde på skjermen. 3d skisser er et kraftig kommunikasjonsverktøy som lett også eliminer eventuelle misforståelser fra første skisse til ferdig bygd bad.

Først en analyse

Skissen er laget på en behovsanalyse og en fargeanalyse gjort av de som skal benytte det ferdigstillte rommet. I dette tilfelle, skal det ferdige rommet benyttes av tre generasjoner, som alle tre har ulike behov for produkter og funksjonalitet. I tillegg er behov for elektrisitet og rør kartlagt og inntegnet i plan og arbeidstegning.

- I tillegg bruker jeg også å sette sammen en collage, basert på små bilder og eventuelle prøver fra produkter som jeg eller huseier ønsker å dra inn i designet. Dette er en viktig del på veien mot en god interiørløsning sier Åshild Landevaag i Landevaag Interiørdesig.

Knarrlagsund Byggvare tar over tegningen

Når skissen nå er lagt, er det Knarrlagsund Byggvare som tar over stafettpinnen i Hitra Frøya lokalavis første oppussingsprosjekt, Tid For Rom. Sammen Åshild, er det daglig leder Vidar Bjørstad som nå tar over oppgaven med å finne produkter som står i tråd med Åshilds overordnede design. Blant gode leverandører plukkes bestandige produkter i tråd med våtromsnormene.

- Vi er glade for å kunne fortelle at også Litex ser verdi i prosjektet Tid For Rom. De stiller med gode produkter og flinke montører av våtromsplater med høy kvalitet, sier prosjektleder Landevaag.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.