Loading

Er du vår nye kommunalsjef for samfunnsutvikling? Velkommen til Eigersund kommune

Stillingen som kommunalsjef Samfunnsutvikling er nyopprettet og inngår i kommunedirektørens strategiske lederteam. Stillingen er også tillagt funksjonen som assisterende kommunedirektør og vil ha fokus på strategisk utvikling av Eigersund kommune

Kommunens visjon, «Sammen for alle», peker mot samfunnsmessige forhold som vekst i folketall, økt utviklingskraft, innovasjon og verdiskapning. Dette krever satsing på, og samarbeid om, forhold som fremmer attraktivitet – eksempelvis infrastruktur, boligområder, hytteområder, næringsutvikling og utvikling av arbeidsplasser som fremmer befolkningsvekst.

Tjenesteområdet samfunnsutvikling består av avdelingene byggesak, plan, kart og oppmåling, folkehelse og landbrukskontor.

Som kommunalsjef/assisterende kommunedirektør vil du lede strategiske prosesser i kommunen og ha ansvaret for prosess frem til politiske vedtak og gjennomføring. Du må like å arbeide og ha kontakt med politisk ledelse og politiske organer. Vi søker en resultatorientert person som legger vekt på godt samarbeid og som sørger for at ulike enheter og samarbeidspartnere trekker i samme retning.

Den vi ansetter vil bistå kommunedirektøren med å ivareta krav om internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Ledelse og samordning i tjenesteområdet Samfunnsutvikling
 • Oppfølging av kommuneplanens mål og strategier og være en aktiv pådriver og bidragsyter i dette arbeidet
 • Bygge samarbeid, relasjoner og partnerskap mot næringsliv og lokalsamfunn
 • Fokus på FN`s bærekraftsmål
 • Sikre god saksbehandling og effektiv oppfølging av politiske vedtak
 • Fungere som stedfortreder for kommunedirektør i interne og eksterne fora
 • Andre oppgaver etter avtale med kommunedirektøren

Vi søker en leder som har ...

 • Høyere relevant utdanning
 • Ledererfaring med gode resultater
 • Du må være opptatt av samfunnsutvikling, har fokus og er opptatt av å nå resultater
 • Kunnskap om offentlige og private utviklingsaktører

Det vil også være en fordel om vår nye leder har ...

 • Forståelse for samspillet mellom administrasjon og det politiske systemet
 • Erfaring med næringsutvikling
 • Erfaring fra- eller kjennskap til offentlig sektor/offentlige prosesser
 • Erfaring med å lede en kunnskapsbasert organisasjon

Vi vektlegger personlig egnethet

 • Arbeide målrettet og løsningsorientert
 • Lede, inspirere og samle organisasjonen om felles mål og utfordringer
 • Kommunisere effektivt og tydelig både skriftlig og muntlig
 • Være en dyktig relasjonsbygger. Du må være tydelig og «drivende» i gjennomføring av beslutninger
 • Ha høy arbeidskapasitet og evne å stå i situasjoner og dilemmaer, også i det offentlige rom
 • Jobbe strukturert og metodisk, med evne til å tenke nytt
 • Være selvgående som leder med egenskaper og evne til å bygge kultur og jobbe med kontinuerlige forbedringsprosesser
 • Være konsekvent, forutsigbar og utøve lederrollen på en tillitsskapende måte, både internt og eksternt

Eigersund kommune tilbyr

 • En sentral lederstilling med stor mulighet til å påvirke viktige samfunnsområder
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige og motiverte medarbeidere
 • Konkurransedyktig lønn
 • Gode pensjonsordninger og arbeidsvilkår

Kontakt

 • Ingeborg Havsø - Konstituert kommunedirektør - 991 68 405
 • Arild Sandstøl - Kommunalsjef Organisasjon og læring - 976 92 405

Nytorget 9, 4370 Egersund, Norge

Søknadsfrist: 18. april 2021

Credits:

Fotos: Arne Ove Østebrøt