Loading

"BROD" KUD Karol Wojtyla

U utorak u našoj školi gostovao je KUD Karol Wojtyla s predstavom "Brod".

Predstava govori o djeci iz Slavnoskog Broda koja se nisu smjela igrati u parku, niti su imali kome održati svoju predstavu koju su pripremali.

Created By
OŠ Ostrog
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.