Fairplay Bas Caron J2D

Ik vind FairPlay heel belangrijk. Iedereen doet een sport omdat ze het leuk vinden en natuurlijk om te winnen. Maar daar hoord ook sportiviteit en eerlijkheid en natuurlijk gezelligheid en plezier.

Bij voetbal moet je erg oppassen met wanneer je een sliding maakt want je kan iemand erg blesseren daarom heb je scheenbeschermers om dat beschermd je schenen tegen trappen van iemand anders.

Ik vind meedoen belangrijker dan winnen. Ik vind voetbal gewoon leuk en doe het voor het plezier. Winnen is leuk maar kan niet altijd meedoen kan altijd en is leuker.

Ik vind dat je iets rustig kan zeggen tegen de scheids maar doe het een keer rustig. Maar ga niet verder doordrammen en word al helemaal niet boos op de scheidsrechter want de scheids kan niet alles zien wat er gebeurd.

Ik vind dat je tegen de scheidsrechter niet mag schelden hij doet ook zijn werk en probeert eerlijk te zijn. En hij kan niet alles zien wat er gebeurd.

'Wat doe je als een speler scheldt tegen een medespeler? Ik zou zeggen dat hij zijn mond moet houden en tegen mijn eigen team genoot zeggen dat hij het moet negeren.

'

Welke voorbeelden kan je geven over FairPlay. Bijvoorbeeld als een speler na de tegen stander op de grond ligt de bal uit schieten. Of als een tegenstander onderuit heb gehaald een handje geven.

Een voorbeeld van unfair play is : een tegenspeler onderuit halen en dan naschoppen of als de keeper de bal in de handen heeft hem eruit schoppen. Groet Bas Caron

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.