Loading

FILM: ERIK JOHANSSON – med en ständigt sökande blick film 1 av 4

I en serie av kortfilmer får du möta bildkonstnären Erik Johansson, från idé till färdig bild.

Filmerna är ett samarbete mellan Erik Johansson, skärmtillverkaren EIZO och Kamera & Bild. Allt inleddes med en tävling där två personer vann att bli coachade av mästerkreatören.

Erik Johansson

Sveriges främsta fototidning

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.