Wat is kernenergie

Kernenergie is uitgevonden door Otto Hahn. In 1879 ontdekte hij het radioactieve afval van uranium. Kernenergie ontstaat door het splijten van uranium en plutonium. Dat is een metaal soort dat uit een steen komt. Kernenergie is een schone energie waar geen CO2 bij vrij komt alleen waterdamp. Kernenergie word gemaakt in kerncentrale. Zo'n kerncentrale is goed beveiligd en je wordt er goed gecontroleerd.

Hoe werkt kernenergie ?

Kernenergie is het splijten van uranium en plutonium. Het splijten van die grondstoffen noem je atomen. Ze doen uranium en plutonium in een ijzervat. Daarin zit 90% water, daarin doen ze een stofje neutron bij en dat stof zorgt er voor dat het uranium en plutonium kapot gaat in allerlei kleine stukjes. Bij het splijten van die grondstoffen komt veel warmte vrij. Die warmte gebruiken ze om water te verhitten tot damp. Met die damp zetten ze een grote turbine aan het werk. De turbines drijven de generatoren aan en de generatoren maken de elektriciteit.

Nadelen: de centrales zijn erg gevoelig want als er een keer iets mis gaat dan is dat gebied helemaal bestraald dus kan je er niet meer naartoe.en er komt radio actief afval en dat is ook slecht voor het milieu.dat radio actief afval gaat in de grond of in een heel dik huis die 5 meter is en bestand is tegen een vliegtuig in hun dak.

Voordelen: Voor kernenergie heb je maar weinig grondstoffen nodig. Om een idee te geven: hout is de meest gebruikte brandstof ter wereld, vooral in arme landen. Je kunt hout ook stoken in een elektriciteitscentrale. Om 1 kilowattuur stroom te maken, heb je ongeveer 1 kilo hout nodig. Kolen bevatten veel meer energie: van 1 kilo kolen kun je 3 kilowattuur stroom maken.-Kernenergie: schone energie

Een kernenergiecentrale loost namelijk geen schadelijke afvalstoffen in de lucht, in in plaats van tot een kolen, gas, of oliegestookte centrale, waar nogal wat CO2-gassen de schoorstenen verlaten

Word kernenergie nog gebruikt ?

Word kernenergie nog gebruikt. kernenergie is er nog steeds. Het word het meeste gebruikt in Duitsland van Europa. In Amerika word het meeste geproduceerd over de hele wereld.over vele plekken in de wereld zit uranium in de grond. Deze stof wordt uit de grond gehaald en kan nadat het schoongemaakt is gebruikt worden om energie mee te creëren in kerncentrales dus daarom is het niet zo duur

Gebruikt nederland kernenergie ?

Nederland gebruikt kern energie! we hadden zelfs 2 kerncentrales in Nederland één ze in 2033 slopen. er staat ook nog een kerncentrale in dodewaard maar die is niet meer in gebruik sinds 1997 en ze willen hem slopen in 2045 .nederland gebuikt 2% a 3%kernenergie van alle energie die we gebruiken in nederland . In de hele wereld gebuiken we 14% kernenergie van alle energie die we gebruiken .er zijn in de wereld intotaal 432 kerncentrales

Wat zijn. De gevolgen als het fout gaat ?

Als er een kernramp is zijn de gevolgen niet te overzien. In een straal van 30km kun je besmetworden Maar van die besmetting merk/voel je niets. pas later krijg je klachten en kun je ziektes krijgen zoals shildklierkanker en leukemie. In Tchernobyl ging het ook fout! Dit is nu 30 jaar geleden en nog is er veel straling in het gebied. En van die straling kun je nogsteeds besmet worden! Wat als het fout gaat in Nederland of vlak bij Nederland.

Credits:

Created with images by sybarite48 - "Saint-Laurent-Nouan (Loir-et-Cher)"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.