Loading

Grødem kirke Vår nyeste kirke - bygd i 2000.

Grødem kirke ligger i Grødem sokn. Den er bygget i mur og ble oppført i 2000. Kirken har åttekantplan og 447 sitteplasser. Arkitekt er Ove Morten Berge fra Ark-Vest AS.

Arkitektkonkurranse fra 1995

Kirken er basert på førstepremie-utkastet i en lokal arkitektkonkurranse i 1995. Vest AS, ved arkitekt Ove Morten Berge, tegnet kirken. Bygget ligger på en høyde i et etablert bolig område, godt synlig fra Byfjorden - som er hovedinnseilingen til Stavanger.

Klokketårnet.
Grødem kirke har en ny og uvanlig form.

Tankene bak utformingen av kirken har vært fellesskapet omkring alterbordet, aksen øst-vest og lyset som det åndelige element. Til denne symbolaksen knyttes gravlunden, klokketårnet, kirkerommet og korset. Kirkebygget ligger som et punkt på aksen mellom gravlunden og korset på toppen av haugen.

Grødem kirke ligger på øvre Grødem, på åsen over Byfjorden, med vidt utsyn i alle retninger. Et 13 meter høyt stålkors er plassert på høyden øst for kirken (på bildet til venstre foran kirken). Kirken er her sett med drone fra øst, i retning mot vest/sørvest. I framgrunnen ser du Grødem skole med idrettsbane. Lenger bak, mot høyre, skimter du Randaberg Arena og nye Harestad skole.
Parkeringsplassen foran kirken.

- Alt springer ut fra alterbordet

Kirkerommet.
Alterbordet danner senterpunktet, som alt springer ut fra.
Kirkerommet med alterbord - menighetens samlingspunkt.

- Alteret og nattverdsbordet er det fysiske og symbolske sentrum, og menighetens samlingspunkt. Byggets sirkulære form understreker fellesskapet omkring nattverdsbordet. Formen åpner seg mot øst, og gir rommet en retning, i tråd med tradisjonelle kirkebygg. Utvendig fremtrer kirkerommet tydelig i forhold til de omkringliggende funksjonene, både i form, materialer og målestokk. Menigheten omfavnes av en tung og beskyttende mur, som gir trygghet mot «verdens støy». Den 9 meter høye, buede veggen er skille mellom det sakrale rommet og den profane delen, skriver arkitekten selv i beskrivelsen av kirken.

Alteret består av en polert granittplate som bæres på glass. Døpefonten er plassert inne blant menigheten for å tydeliggjøre deres rolle som vitner til seremonien. Fonten er hogget ut av en granittblokk. Talerstolen og lesepulten er samlet til ett «Ordets sted». De liturgiske møblene er plassert slik at de danner en trekant.

Alterutsmykning (glassmaleri av den oppstandne Kristus), alterbord (en steinblokk som hviler på en klippe av glass), døpefont og prekestol er laget av kunstneren Per Odd Aarrestad. Han har benyttet glass, stein og stål.

Alterutsmykningen er laget av kunstneren Per Odd Aarrestad.

Takkonstruksjonen består av limtredragere som hviler på den buede ytterveggen og på to sirkulære betongsøyler som samler takets form. Mellom dragerne slippes dagslyset inn. Lyset siles gjennom en spilehimling som bidrar til å gi takflaten en semitransparent (halvgjennomsiktig) karakter.

Det sentrale kirkerommet har rundt 300 sitteplasser. Kirkerommet omkranses av menighetssalen, kirkestuen, kjøkkenet og de administrative funksjoner. Det er mulig å knytte menighetssalen og kirkestuen til kirkerommet ved å åpne en 5 meter høy foldevegg. Kirkerommet kan da utvides med nye 150 sitteplasser. I kjelleren er det forskjellige lager- og aktivitetsrom.

Det er mulig å knytte menighetssalen og kirkestuen til kirkerommet ved å åpne 5 meter høye foldevegger.

Utvendige vegger i kirkerommet er av rå, plateforskalet betong. Glass er fuget inn i åpningene, eller lagt utenpå betongflaten, slik at fokus settes på åpningene og veggskivene, ikke på innrammingen av glasset. Innvendig i kirkerommet er veggene av hvit tegl. Ytterveggene i funksjonsdelen er bygget i lette konstruksjoner som glass og tre, for at denne delen skal åpne seg mot kirkebakken og danne kontrast til kirkerommet.

Gulvet i alterpartiet og tilknytning til døpefont er skiferbelagt. I kirkerommet ellers er gulvet i slipt, farget betong. Det er benyttet merbau-parkett (Merbau = løvtre i erteblomstfamilien, fra Sørøst-Asia. Kjerneveden er brun til rødbrun i temmelig vekslende fargetoner) på gulvet i menighetssal og kirkestue, og ensfarget vinylbelegg i kontorfløy og kjøkken. Innvendige lettvegger er kledd med gips eller bjerkefiner.

Orgelet ble bygget av Ryde & Berg i 2008 og innviet i mars 2009. Det har 19 stemmer fordelt på to manualer og pedal.
Salen med orgelet i bakgrunnen.
Created By
Ove Sveinung Tennfjord
Appreciate