HUNDAR Helga Lind

hundar besti vinur mannsins. þeir eiga heima hjá mönnum þeir sofa í bælunum sínum hjá eigandanum. Hundar þurfa mikla hreyfingu. það fer sammt eftir tegund hversu mikla þeir þurfa. Svo borða þeir nánnat allt sem menn borða nema að eigendurnir reyna gefa þeim bara hundamat bara að morgni og kvöldi. stumdum fá þeir smá auka ef að eigendurnir eru í stuði. um það bil eru til 350 tyegundir leyfðar af FCI af hundum

heimildir á öllum texta og myndum

http://bit.ly/2eioXTu

http://bit.ly/1OSlp5Z

http://bit.ly/2bmU5Q8

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.