Hvordan ville det virke? Cadillacs brik i puslespillet

Ideen har altid været, at selvkørende skal kunne orientere sig på en eller anden måde. Og de første udgaver af de selvkørende køretøjer har netop haft dette.

I den begyndende fase for de selvkørende biler, kræves der menneskelig observation. For ville en bil kunne klare alle små forhindringer? Hvordan reagerer den på dårligt vejr? Når vejbanerne slides helt op? Eller når vejen er smadret med huller?

Cadillac har til disse spørgsmål et muligt svar; en sensor/kamera der overvåger dine øjne og hvor de kigger.

Du skal selvfølgelig ikke have øjnene i en retning hele turen, men den kræver at du tjekker vejens forløb jævntligt. Gør du ikke dette, vil bilens system sende audio alarm og et lys i instrumentbrættet lyse for at fange din opmærksomhed. Fortsætter du med at ignorere bilens råb for opmærksomhed, vil den tænde for havariblink, sænke farten og trække til side.

En meget sikker løsning, i et felt hvor man stadig prøver at føle sig frem til et komplet resultat. Og det er Cadillac også rost for.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.