Veiligheid studio en locatie

Hoe kun je ervoor zorgen dat je veiliger werkt en waar moet je op letten?

Kleding

In een studio kun je het beste stevige schoenen aan doen; lopen op sokken is gevaarlijk omdat, als er iets valt dit had aan kan komen en omdat je uit kunt glijden.

Klimmen

In de studio ga je op een trap staan; niet op een kruk (en al helemaal niet op sokken op een kruk).

Statieven
 • Statieven moeten zwaar genoeg zijn voor lampen of accessoires
 • Zet ze breed uit, dus niet te hoog om te voorkomen dat ze omvallen
 • Als het waait (op locatie) moet je het statief verzwaren met gewichten/zandzakken
 • Bij het gebruik van boomstatieven moet je tegenwicht aanbrengen
 • Begin altijd met uitschuiven van de dikste buizen
 • Bij camerastatief midden zuil als laatst uitschuiven voor de fijnafstemming
Lampen
 • Altijd op een statief gebruiken, niet ergens op de grond leggen
 • Zorg dat de juiste zekering in de lamp aanwezig is
 • Bij het verwisselen van reflectoren lamp omhoog plaatsen en licht uitzetten
 • Als de reflector te warm is, niet vastpakken met blote handen
 • Softboxen altijd zo recht mogelijk grafhalen (dus lampkop omhoog)
 • Met kleppen/barndoors dicht mag de lamp niet aanstaan of flitsen
 • Paraplu's, doeken en filters niet te dicht op de lamp i.v.m. smelt en brandgevaar
Lichtmeters en camera
 • Niet mee rondzwaaien
 • Leg hoog neer zodat niemand erop kan gaan zitten of staan
 • Tussendoor camera bij voorkeur op de kar leggen (eventueel midden onder statief, als de sync. cabel eraan vast zit)
Electriciteit
 • Tel voltages op: 1 groep (stoppenkast) kan max. 3600 wat aan
 • De wattages van de monoblocks staan op de lampen
 • Water en elektriciteit gaan niet samen; bij water op de set moet je stroomcirquit afgesloten zijn.
Bedrading
 • Laat bedrading over de grond lopen; voorkom "springtouwen"
 • Op plaatsen waar veel mensen langs (kunnen) komen de bedrading vast tapen op de grond
 • Kabels eerst uit stopcontacten halen voordat je ze uit apparatuur haalt
 • Nooit netsnoeren in stopcontacten laten zitten zonder lamp
 • Eerst lamp uitzetten dan pas snoeren verwijderen
 • Lampen met ventilator eerst af laten koelen voordat je ze opruimt
 • Instellicht uitzetten kan helpen bij het laten afkoelen van de lamp (moet op sommige stageplekken)
 • Pals je haspels gebruikt deze ALTIJD helemaal uitrollen (kan anders branden)
 • Verlengkabels moeten altijd minimaal even dik zijn als de kabels naar de apparatuur toe
 • Kabels niet gebruiken als ze beschadigd zijn
Bij rookontwikkeling (of als het naar brand ruikt)
 • Vaak is stekker eruit de snelste methode om een apparaat uit te zetten
 • Op school docent erbij halen
 • Bij brand of nood op school bel: 088-2001505
Brand (alarm)
 • In het geval van brand de brandmelder indrukken (als de brandweer voor niets moet komen omdat je een geintje uithaalt is de rekening voor jou)
 • Alleen bij kleine branden blusser gebruiken alleen als alle stroom eraf is. Bel dan ook altijd met het noodnummer
 • Laat alles aan en achter en begeef je zo snel mogelijk naar de nooduitgang die zo dicht mogelijk bij is
 • Lift niet gebruiken
 • Tussendeuren die automatisch dicht gaan ook dicht laten (ze houden ongeveer 20 minuten lang brand tegen)
 • De docent verlaat als laatst het lokaal en sluit deze af
 • Verzamelen hoofdgebouw: aan de voorkant overzijde van de tram zodat de tram erdoor kan (let op voorbijkomend verkeer)
Rookmachines en vuurwerk
 • Beide mag je op locatie niet gebruiken zonder afspraken met brandweer en politie (ook niet op eigen terrein)

Ventilator en windmachine

Let op dat er geen haren of kleding tussen kan komen

Locatie
 • Zorg voor een veilige plek voor jou, je medewerkers en modellen
 • Hou de omgeving en het eventuele verkeer in de gaten
 • Als je met stroom werkt zorg dat er geen vocht of water bij de electriciteit kan komen. Fotograferen bij een zwembad, zee of bad en een aggregaat kan dodelijk zijn
 • Let op: als je fotografeert met een groothoeklens lijkt de omgeving ruimtelijker. Het is daardoor moeilijk om eventueel gevaar, zoals de snelheid van naderende auto's in te kunnen schatten
EHBO 5 basis regels
 1. Let op gevaar. Zorg ervoor dat je zelf, omstanders en het slachtoffer geen gevaar lopen
 2. Ga na wat er gebeurd is en daarna wat iemand mankeert. Vraag aan het slachtoffer of de omstanders wat er is gebeurd of kijk wat er is op te maken uit de situatie ter plaatsen
 3. Stel het slachtoffer gerust en zorg voor beschutting. Een slachtoffer is vaak geschrokken en heeft iemand nodig die hem opvangt en geruststelt; wees rustig en zorgzaam maar ook kordaat. Zorg voor beschutting tegen kou of hitte
 4. Zorg voor professionele hulp. Laat een omstander het alarmnummer bellen en laat onderstaande punten doorgeven. Vraag de beller daarna terug te komen, zodat u zeker weet dat er is gebeld. De volgende informatie is voor de hulpdiensten van belang: welke hulpdienst nodig is (ambulance) plaats waarheen de hulp moet komen wat er gebeurd is aantal slachtoffers de vermoedelijke leeftijd wat het slachtoffer mankeert. Vermeld ook expliciet of er een reanimatie plaatsvindt
 5. Help het slachtoffer op de plaats waar deze is aangetroffen. Door een slachtoffer onnodig te verplaatsen, kan zijn toestand verslechteren. Verplaats een slachtoffer alleen, indien er sprake is van acuut gevaar.
Created By
Hilde Maassen
Appreciate

Credits:

Created with images by PublicDomainPictures - "black white safe"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.