Voertuig Verslag Melden van schades & gebreken

Dag Jurgen,

Zoals onlangs gecommuniceerd is het in jouw functie van belang up-to-date te zijn met de algemene en technische staat van het wagenpark en wil daarom mijn idee graag met je delen.

Door een on-line formulier in te vullen kan elke chauffeur eenvoudig meldingen betreffende het voertuig doen.

Na het verzenden van het formulier ontvangen de geadresseerden per e-mail een kopie zoals hieronder getoond.

Hierdoor zijn meldingen snel onder ieders aandacht, bovendien worden alle meldingen opgeslagen in een on-line data-base en zijn eenvoudig te bekijken en beheren. (sorteerbaar op datum, busnummer, melder etc)

Screenshot database

Omdat het formulier on-line staat, kan in principe iedere chauffeur met een tablet of zijn smartphone meldingen doen, ongeacht tijd of plaats.

Indien nodig kan er ter verduidelijking zelfs als een foto als bijlage toegevoegd worden.

Om het doen van meldingen aan te moedigen zou er in de refter eventueel een eenvoudige tablet opgehangen kunnen worden waar aan t einde van de dienst meldingen gedaan kunnen worden.

Naar de toekomst een opstapje naar elke bus/chauffeur een tablet waarmee lijndiensten,haltelijsten, berichten en omleidingen snel en op een kosten- en tijdbesparende manier gecommuniceerd kunnen worden.

Er staat inmiddels een live versie on-line die je met onderstaande link kunt uitproberen.

Created By
Rene Van Bree
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.