Sneeuwschoenwandelen 2017 Stechelberg

De eerste dag een beetje inlopen, want 2 nieuwe sets sneeuwschoenen.

Van Isenfluh richting Saustal.

Sneeuw en laaghangende wolken
Dag 2: Bij Habkern richting Bolberg
Eerst lekker steil; boven prachtig uitzicht.

Daar zitten ze dan. Genieten van de zon en het uitzicht. Veel mooier lijkt het niet te kunnen worden. De weg naar de auto is ook genieten.

Dag 3 Kiental: Richting Christihubel
Stroopwafel voor nieuwe energie

Sneeuwballen rollen

Laatste dag: uitlopen richting Lobhornhut en Sulssee
Gemzen
Lobhorner
Richting Sulssee
Nog enkele plaatjes

Einde

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.