Job Fair / Jobbmässa Life Science Lund 2016 Jobbmässan arrangeras av Arbetsförmedlingen, Crossborder Öresund och Science Skills

Söker du nya utmaningar inom Life Science. Ta möjligheten och träffa rekryterande företag inom Life Science på vår Jobbmässan!

Ta med ditt CV!

/

Are you looking for new challenges within Life Science? Take the opportunity to meet recruiting companies at our Job Fair!

Bring your CV!

Datum och adress / Time and location

18 October 10-13

Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund

Utställare / Exhibitors

Deltagande företag presenteras utan inbördes ordning

/

Participating companies are presented in no particular order

Danska Tekniska Universitet
Bioglan
AkzoNobel
Colloidal Resource
Dfind Science & Engineering
Sigma Industry
NY Consulting
Phase Holographic Imaging
Min Doktor
HemoCue
SARomics Biostructures
Smile Incubator
Red Gled Discovery
Immunovia
Work In Denmark
Oresunddirekt
Crossborder Oresund
Xgroup
Technogarden
Genovis
Polypeptide
Processbemanning
Medetect
Alligator Bioscience
Mercuri Urval

Arrangörer / Organizers

Credits:

Arbetsförmedlingen Lundaregionen | Crossborder Öresund | Science Skills

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.