Loading

Wereldexpo2030

Doel

De ambities en het bondgenootschap van het Kempenpact2030 hoog en levend houden. We houden de projectgroepen samen, enthousiast en gefocust op de Kempenpact2030 doelstellingen. We streven naar kennis, betrokkenheid en goesting bij de Kempense partners en de Kempenaar voor het Kempenpact2030. Met als apotheose - en moonshot - een ‘Wereldexpo’ in 2030.

Acties

1. Kempenambassadeur: De Kempenambassadeur is een jaar lang het gezicht van Kempenpact2030. Hij of zij neemt de rol op van vertegenwoordiger en netwerker, van aanspreekpunt. Hij/zij is ook een linkenlegger, iemand die ogen en oren openhoudt in functie van het Kempenpact2030 en zinvol doorgeeft wat hij/zij opvangt. De Kempenambassadeur draagt de ambities uit en kweekt goodwill. Hij of zij helpt om bij diverse doelgroepen door te dringen. Het gaat om een jaarlijks wisselende rol, zo kunnen we telkens nieuwe accenten leggen en kan de aanpak per “ambtstermijn” wat verschillen. Om de Kempenambassadeur aan te stellen wordt elk jaar een open call gelanceerd waarbij aan iedereen wordt gevraagd om kandidaten te nomineren.

2. Kempenfeest: Grote en langer durende trajecten moeten soms pieken. Het Kempenfeest is daar een goed moment voor. Het Kempenfeest is een jaarlijks moment waar ambassadeur, projecten, medestanders, achterban en lokale besturen samen komen. Ontmoeting, uitwisseling en stand van zaken van de projecten baden er in een netwerkvriendelijke omgeving. Er wordt hierbij gezocht naar betekenisvolle partners of andere events om het Kempenfeest mee te combineren.

3. Kempenpact2030 communicatie: We communiceren op inspirerende wijze en via de juiste kanalen over de realisaties van het Kempenpact2030, het ‘bondgenootschap’, de plannen …

4. Wereldexpo2030: Kempenpact2030 heeft ambities. Die ambities willen we naast realiseren ook laten zien. Daarom loopt parallel aan alle projecten een overkoepelend project om een Wereldexpo2030 te organiseren. Wereldexpo2030 moet een moment worden waar het gerealiseerde samenkomt en van waar die realisaties duurzaam de toekomst in gaan. Het is niet bedoeld als etalage, waarbij de Kempenaar zich op de borst kan kloppen, maar wel als een ijkpunt en meer nog als een katalysator. Het is zo dat het vooruitzicht van een dergelijk groot evenement dingen in beweging brengt. Het kan infrastructuurwerken op gang brengen en het geeft zeker aan de projecten een concrete deadline om naartoe te werken. Wanneer Wereldexpo2030 er eenmaal is, biedt het een kans om de Kempen naar de wereld te brengen en de wereld naar de Kempen. Vergelijk het gerust met een wereldtentoonstelling. Het zou bijvoorbeeld geen tentoonstelling worden waar landen zich presenteren, mogelijk wel één waar regio’s uit de wereld zich presenteren. Kwaliteit en internationale uitstraling zijn essentieel.

We zijn tevreden als …

  1. het Kempenpact2030 een sterk (en groeiend) bondgenootschap blijft.
  2. de Kempenaar weet wat het Kempenpact2030 is en enthousiast raakt over de projecten en ambities.
  3. we jaarlijks een inspirerende Kempenambassadeur aanstellen en een enthousiasmerend Kempenfeest kunnen waarmaken.
  4. we in 2030 een sterke Wereldexpo2030 organiseren.

Tijdslijn

  • 2020: opmaak communicatiestrategie, vastleggen procedure Kempenambassadeur, voorbereidingen eerste Kempenfeest
  • 2021: lancering Kempenpact2030 en Kempenambassadeur, eerste Kempenfeest
  • 2022-…: jaarlijks Kempenfeest met telkens groter bereik, jaarlijkse Kempenambassadeur, verhogen zichtbaarheid Kempenpact2030, opstart concept Wereldexpo2030

Middelen en mankracht

De werkgroep bestaat uit vrijwilligers.

Werkmiddelen nodig voor het Kempenfeest en de uitrol van de communicatie.

Partnerschap

Alle partners van de Kempenpact2030 projecten i.s.m. Streekplatform Kempen vzw.