Erfgoedcafé bij Grand Café De Burcht 30 maart 2017

Nog niet eerder werd het Erfgoedcafé zo druk bezocht als de negende editie op 30 maart. Wellicht waren bezoekers nieuwsgierig naar de locatie: het onlangs prachtig opgeknapte Grand Café De Burcht. Of misschien was het de belofte van een gratis exemplaar van het jaarboek van Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO). Hoe dan ook, ruim 200 mensen wisten de weg naar de Tuinzaal van De Burcht te vinden en werden daar getrakteerd op een programma dat grotendeels in samenwerking met Erfgoed Leiden samengesteld was.

Edwin Orsel, bouwhistoricus bij Erfgoed Leiden, begon met een presentatie over de locatie en de verschillende verschijningsvormen die sociëteit De Burcht in de loop der tijd heeft gekend.

In de presentatie We hebben de bonnetjes nog! vertelden archeologe Chrystel Brandenburgh en archivaris André Noort van ELO over het archeologisch onderzoek naar het Lakenplein in het archief. Dit is een van de vele verhalen in het jaarboek van ELO

Emile van Aelst, ook wel bekend als De Leidse Glibber, ontving het eerste exemplaar van het jaarboek uit handen van ELO-adjunct-directeur Cor de Graaf.

Op de zeepkist

1. Huib Veldhuijsen over zijn boek De Schatbewaarder, over een pikante zaak in Leiden in de 19e eeuw. Het boek verschijnt op 19 mei. www.de-schatbewaarder.nl

2. Lodewijk Kallenberg van Begraafplaats Groenesteeg wees de aanwezigen op diverse activiteiten bij de begraafplaats, waaronder een boekpresentatie door Buck Goudriaan op 23 april. Bekijk hier de agenda van de begraafplaats.

3. Pieter Jeroense vertelde over het boek waar hij aan werkt met brieven van weeskinderen uit het voormalige weeshuis aan de Hooglandse Kerkgracht.

4. Erfgoed Leiden had tot slot nog een leuk nieuw onderdeel op de website: Map Warper. Dit is een tool om historische kaarten op de digitale kaart van nu te leggen, georefereren genaamd. En het leuke is, iedereen kan hierbij helpen! Door minimaal drie markeringspunten op de historische kaart, en op dezelfde locatie op de moderne kaart te plaatsen, bepaalt u de ligging van de historische kaart. Zo krijgen we een prachtig beeld van de historische ontwikkeling van het gebied. Zin om mee te doen? Leer hier hoe het werkt, of ga direct aan de slag.

Alle bezoekers kregen tot slot een exemplaar van het jaarboek van Erfgoed Leiden en Omstreken, vol met mooie verhalen over ons erfgoed.

Voor wie het Erfgoedcafé gemist heeft, hij staat ook online:

Created By
Marjolein Hettinga
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.