"Een schooluniform helpt tegen pesten" WetesnchApsorIentatie 2017

mindmap

Bronnen

Ik heb ook een aantal bronnen opgezocht. Deze zijn hieronder te zien.

De site gaar over pesten en een aantal voorbeelden van redenen waarom kinderen kunnen gaan pesten. De site is best betrouwbaar, omdat het van een stichting is, die waarschijnlijk bes veel verstand heeft van gedragsproblemen van kinderen. Ik heb deze site vooral gebruikt om redenen te vinden waarom kinderen beginnen met pesten. Deze site valt de stelling net aan, maar verdedigt hem ook niet.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deze site heeft informatie over schooluniformen en waarom deze in sommige landen wel of niet gebruikt worden. Deze site is best betrouwbaar, omdat de auteur het leuk vind, om zichzelf in bepaalde onderwerpen te verdiepen, en zijn of haar kennis over dit onderwerp dan te delen met andere. In dit geval via wikkipedia. Deze toe valt de stelling niet aan, maar verdedigt de stelling ook niet.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deze site heb ik vooral gebruikt om argumenten waarom je voor of tegen de stelling kunt zijn, te zoeken. De site is niet 100% betrouwbaar, maar dat is niet echt nodig voor waarvoor ik de site gebruikt heb. De site valt de stelling deels aan, en verdedigt de stelling ook deels

zoektips

Gebruik toetscombinaties. Alt+tab is bijvoorbeeld voor het schakelen tussen verschillende programma's

Splits een Hoofdvraag in meerdere deelvragen. Zo vind je makkelijker meer informatie over je Hoofdvraag

Gebruik zoekcommando's. Dit zijn tekens die je aan je zoekopdracht toevoegt. " " betekent bijvoorbeeld; precies zo moet het staan.

Kijk goed naar hoe betrouwbaar een bron die je gebruikt is. Als de bron namelijk niet betrouwbaar is, is er een vergrote kans dat de informatie die je uit de bron haalt niet waar is

Kortere zoekopdrachten werken beter bij Google. Zo "begrijpt" Google beter wat je bedoelt

Zoek als je in het Nederlands niet veel kan vinden, bijvoorbeeld ook wat op in het Engels. Misschien is er namelijk in het Engels veel meer informatie over te vinden

Explainer video's

Kassa design. YouTube.com, geraadpleegd op 19 feb 2017. Ik vind dot een goede Explainer video, omdat ik vind dat het duidelijk wordt uitgelegd en het ziet er leuk uit

------------------------------------------------------------------------------------------------------

renderforest.com, geraadpleegd op 19 feb 2017. Ik vind dit een goede Explainer video, omdat alles duidelijk uitgelegd wordt, en de vormgeving er aantrekkelijk uit ziet

------------------------------------------------------------------------------------------------------

renderforest.com, geraadpleegd op 19 feb 2017. Ik vind dit een goede Explainer video, omdat er een goed verhaal wordt gebuikt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.quadwebmedia.com. YouTube, geraadpleegd op 19 feb 2017. Ik vind dit een goede Explainer video, omdat er vergelijkingen gebruikt worden.

Explainer video's tips

Gebruik een verhaal. Zo wordt het interessanter voor de kijker

Verplaats je meer in de ander. Hierdoor begrijpt de kijker je makelijker

Eerst het bos daarna de bomen. Begin wat groter en splits daarna op in kleinere onderdelen

Maak gebruik van emoties. Zo wordt het interessanter voor de kijker

Gebruik vergelijkingen. Zo wordt het duidelijker wat je allemaal bedoelt

Script

Mijn stelling is: een schooluniform helpt tegen pesten. Om te beginnen is het misschien handig om te weten wat de belangrijkste problemen is waarom mensen gaan pesten. Vaak is het zo dat ze zelf thuis problemen hebben. Of ze zijn bang om zelf gepest te worden. In Nederland zijn er meer mensen die het oneens zijn met de stellig , dan dat er mensen zijn die het eens zijn met de stelling. Ik heb ook wat in de klas rondgevraagd, en de meeste zijn het oneens met de stelling. In sommige landen, bijvoorbeeld Engeland, zijn schooluniformen wel verplicht. Enkele redenen daarvoor zijn: je hoeft 's ochtends niet meer lang na te denken over de kleding die vandaag aantrekt. Ook kun je aan de kleding van mensen niet meer zien hoeveel geld ze te besteden hebben. Een aantal redenen waarom je het oneens kan zijn met de stelling zijn: voor sommige mensen is kleding een uiting van hun persoonlijkheid. Ook ziet niemand er meer speciaal uit qua kleding. En als laatste: kleding is niet de enige manier waarom mensen pesten. En nu tenslotte mijn mening. Ik ben het oneens met de stelling, omdat kleding niet de enige reden is waarom mensen pesten. Dit was mijn video, bedankt voor het kijken.

Mijn video

Credits:

Created with images by 422737 - "dandelion flowers blossom"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.