Nakliyat hizmetinin en önemli böülümüdür evden eve nakliye.Taşımacılıkta %90 lık bir alanı olan ev taşıması Türkiye'nin 81 ilinde şehiriçi ve şehirlerarası olmak üzere ikiye ayrılır.Şehiriçi taşmacılığın daha yoğun olması ve daha uygun fiyatı olmasına nazaran şehirlerarası evden eve nakliye fiyat ve koşullar açısından daha farklıdır.Güvence ve sigorta gibi şartlar sağlanır

izmir nakliye firmaları

şehirlerarası evden eve nakliyat

parça eşya taşıma

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.