Loading

Workshop LINJEN A/S har i samarbejde med 4 studerende fra via uc - kort og Landmålerteknikeruddannelsen - lavet en digital opmåling af Lichtenbergs Palæ på søndergade i horsens

Monika fra LINJEN i samarbejde med Kevin Larsen, Jonas Birk Krogstrup, Jarno van den Berg og Kevin Friboulet Sørensen fra VIA UC
3D-punktskyen er importeret i Revit og justeringen af den manuelle opmåling kan nu påbegyndes.
Evaluering
Created By
LINJEN A/S Arkitekter MAA
Appreciate

Credits:

Jens Ole Laursen

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.