Søknad på stilling som grafisk-/webdesigner hos vindfang og hitra-frøya

Hei, mitt navn er Siv Nordsveen, jeg er 39 år, kommer fra Trysil, har arbeidet flere år i Oslo, og har nå gjort trønder av meg sammen med min familie. Etter endt bachelor-utdanning i animasjon, har jeg jobbet som freelancer innen animasjon, illustrasjon og design og vil nå jobbe mer inne grafisk design og web design, noe som vil passe bra med basen jeg allerede har innen animasjon og design.

Av faglig kvalifikasjoner har jeg høy digital kompetanse. Som freelancer jobber jeg med bilde-, animasjons- og redigeringsprogrammer, og Adobe har bidratt med flere av de viktigste i verktøykassa. Jeg har erfaring med flere digitale platformer ved å promotere eget arbeid, og har vært borti noe programmering, men jeg er rask til å ta nye utfordringer og setter meg fort inn i nye programmer. Som da jeg jobbet på NRK på den animerte tv-serien Halvseint og som designer for spill, møtte jeg helt nye design- og animasjonsprogrammer, noe jeg satte meg inn i og ble raskt effektiv og selvgående. Som freelancer har jeg også god erfaring med nettverksbygging og kundemøter, noe jeg setter pris på; møte med folk ved siden av det kreative.

Fra skisse til design i spillet Eggggg...
I fjor gav jeg ut en tegneserieroman "Ting vi trenger" på Jippi forlag.

Et lite utvalg av illustrasjoner, hvor form, farge og humor er nøkkelord...

"Flomstor". Det var flom i hjembygda mi Trysil.

"Raga by", illustrasjon til "Sannhet på boks - en hyllest til Raga Rockers".

"Misfornøyd hjemmelaget sushi."

Jeg har gode erfaringer både å jobbe i team og individuelt. I NRK jobbet jeg på en større animert TV-produksjon, hvor vi jevnlig hadde møter og jobbet sammen mot felles mål. I fjor jobbet jeg som designer med et team spredt i Oslo, Edinburgh og Barcelona over samarbeidsverktøyet Slack, hvor vi laget nettbrettspillet "Eggggg - the platform puker" (løst basert på kinofilmen Gilberts grusomme hevn). Individuelt har jeg bl a produsert egen tegneserie som gikk daglig på trykk i Aftenpostens Aften-utgave, hvor jeg holdt meg til eget manus og trykkeriets tidsfrister.

Som person er jeg utadvendt og positiv, løsningsorientert med høy arbeidsmoral og glad i utfordringer. Jeg holder meg hele tiden oppdatert på ny teknologi og nye uttrykk. Selv har jeg deltatt på design-kurs og utstillinger, og tatt enkeltfag som multimediaproduksjon, for stadig å utvikle meg.

Jeg synes denne jobben høres veldig spennende ut og stiller gjerne til intervju!

Med vennlig hilsen

Siv Nordsveen

Created By
Siv Nordsveen
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.