Boze Narodzenie Tradycje

Wieczór wigilijny w tradycji polskiej jest najbardziej uroczystym i najbardziej wzruszającym wieczorem roku.

Pierwsza gwiazdka, pięknie przystrojona choinka i opłatek to jedne z najważniejszych symboli Bożego Narodzenia.

Gwiazda Betlejemska jako symbol
Świąteczne motywy

Wesołych Świąt

zyczy

Dorota

Credits:

Created with images by blickpixel - "gift made surprise" • stevepb - "poinsettia christmas flower christmas star" • Alexas_Fotos - "christmas santa claus fig" • Snufkin - "christmas christmas decoration christmas decorations" • Air hugs - "Holly" • annca - "christmas angel angel wings" • matuska - "background christmas holiday" • karosieben - "christmas decoration santa claus"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.