Loading

De Schoolweetjes Nummer 3 || 28 augustus 2020

Hartelijk welkom

Vorige week hebben we de volgende leerlingen welkom geheten in groep 1: Daan, Chris, Lotte S, Lotte, Saar, Jayden, Nathan, Ruben, Bobbi, Lize, Ylva, Ninthe en Hidde. In groep 7 kwam Milan en in groep 8 zijn broer Yaron. We zijn na de zomervakantie gestart me 209 leerlingen. In de loop van de maanden komen er natuurlijk nog leerlingen bij. Onze verwachting is dat we op 31 mei 2021 231 leerlingen op onze school hebben. Een mooi aantal leerlingen. Elke maand zullen we in De Schoolweetjes de nieuwe leerlingen welkom heten.

Krentenbaard

Deze week hebben we krentenbaard bij leerlingen geconstateerd in groep 5. De ouders zijn hierover geïnformeerd. Onze vraag is of alle ouders alert willen blijven op krentenbaard bij hun kinderen? De informatie van de GGD hebben we bij deze nieuwsbrief toegevoegd. Klik op onderstaande knop.

Kind op maandag

We beginnen dit schooljaar met verhalen uit het boek Exodus. Het volk Israël leeft in slavernij in Egypte, waar ze hard moeten werken voor de farao. Zo heeft God hun leven niet bedoeld; daarom krijgt Mozes de opdracht om het volk uit Egypte te leiden. Mozes twijfelt of hij wel de geschikte man is om dat te doen, maar uiteindelijk gaat hij toch, samen met zijn broer Aäron, naar de farao. Als die niet wil luisteren, komen er tien verschrikkelijke plagen in Egypte. Uiteindelijk beseft de farao dat hij de God van Israël niet kan weerstaan en het volk kan vertrekken. In de woestijn blijkt dat de weg naar de vrijheid nog lang en moeilijk is. Steeds opnieuw helpt de Heer zijn volk verder op hun weg. Het thema van deze periode is ‘Vrij!’. Iedereen wil graag vrij zijn, maar wat is vrijheid eigenlijk? Betekent vrijheid dat je alles maar kan doen waar je zin in hebt? Hoe kan vrijheid goed en prettig zijn, niet alleen voor jou maar ook voor anderen? In de woestijn ontdekt Israël hoe je zuinig kunt zijn op de vrijheid. Het is een zoektocht die ook voor ons steeds opnieuw van betekenis kan zijn.

Wat is jouw plek? De Israëlieten zijn slaven in Egypte. Mozes wordt geboren in een Israëlitisch gezin, maar groeit op in het paleis. Later gaat hij naar het land Midjan. Wat is zijn plek? Er wordt gelezen uit Exodus 1 en 2: 1-25. De kleuters horen komende week het verhaal van Noach. 

Zending

Zoals al vele jaren kunt u ook komend schooljaar uw kind(eren) vrijdag geld voor de zending meegeven. De afgelopen tijd hebben wij vooral digitaal gespaard voor ons Plan kindje Jean Carlos, maar ook 3 dames gesteund die met World Servants goed werk willen verrichten. (Hun geplande reis is i.v.m. Corona uitgesteld, maar ze hopen volgend jaar alsnog te kunnen gaan). We hebben in het verleden projecten van de Wilde Ganzen gesteund, bijgedragen aan vracht-/ bezorgkosten van schoenendozen voor de actie Schoenmaatjes, meegedaan aan 3FM Serious Request en aan diverse actuele acties. Fijn dat we de kinderen kunnen laten zien, dat we met een kleine bijdrage per week, samen veel goede doelen kunnen steunen. We hopen dat we ook komend schooljaar weer op uw steun kunnen rekenen. Wij zullen in de Schoolweetjes blijven vermelden waar het zendingsgeld naar toe gaat.

Afgelopen vrijdag hebben de kinderen een bedrag van € 20,82 meegenomen. Hartelijk dank daarvoor.

Bestemd voor de ouders van groep 7 en 8 : kosten schoolkamp

Bijna is het zover. A.s. woensdag vertrekken de leerlingen van groep 7 en 8 naar Ameland. Het vervoer per bus is geregeld, de overtocht is geboekt en de accommodatie ook. De laatste voorbereidingen worden getroffen. U heeft al een heleboel informatie van de kampcommissie ontvangen. Inmiddels hebben we ook gekeken naar alle kosten. Helaas hebben we dit jaar geen fancy fair kunnen houden, dus deze inkomsten missen wij. Ook zijn diverse prijzen wat gestegen in vergelijk met 2 jaar geleden, daarom hebben we de prijs per leerling wat moeten verhogen naar € 90,-- . Wij brengen u bij deze op de hoogte dat dit bedrag a.s. maandag de 31e augustus van uw rekening geïncasseerd zal worden. We duimen voor mooi weer en wensen alle leerlingen en de leerkrachten die meegaan heel veel plezier!

Geboren

Meriga uit groep 3 heeft een broertje gekregen: Max. Max is op 7 augustus geboren. Wij feliciteren de familie met de geboorte van hun zoon en broertje.

Verdriet

Deze week kregen we het trieste bericht dat de opa van Thijmen (gr. 6) en Tobias (gr. 4) op 65e jarige leeftijd is overleden. Wij wensen de familie heel veel sterkte. Onze condoleances gaan naar hen uit.

Tegeltjeswijsheid

Opvoeding is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid. En de laatste twee groeien waar de eerste heerst.

Jan Ligthart, Nederlands onderwijzer en schrijver 1859-1916 wist maar al te goed waar het ook nu nog steeds om gaat. 

Weekend

En zo zijn we aan het einde van de tweede week gekomen. We hopen dat u en de kinderen weer in het ritme zijn gekomen. Wij inmiddels wel. Het is heel fijn om weer zo "normaal" mogelijk te werken. Wij wensen u en jullie allen een goed weekend. Maakt u dit weekend een mooie foto die we kunnen gebruiken als de opening van onze nieuwsbrief, stuur die gerust naar info@marijke-ikt.nl Met vriendelijke groeten, het team van de Prinses Marijkeschool.

Created By
Team Prinses Marijkeschool
Appreciate

Credits:

Gemaakt met afbeeldingen van Erik-Jan Leusink - "untitled image" • Eyasu Etsub - "THE light" en "Palthetoren op de Sprengenberg" van de Prinses Marijkeschool.