Loading

Help jij ons helpen? Hulpdienst Rode Kruis Mechelen-Bonheiden ZOEKT vrijwilligers

Bij de hulpdienst van Rode Kruis Mechelen-Bonheiden weten we goed wat doen.

In 2017 waren we actief op 131 evenementen in Mechelen, Bonheiden, Willebroek, Duffel, Antwerpen, Dessel, Werchter.... Hierbij waren wij 90 keer zelf verantwoordelijk voor de volledige uitvoering van de hulpverlening.

90 keer een EHBO-post op een evenement in Mechelen, Bonheiden en Willebroek = 800 personen eerstehulp toegediend, waarvan we er slechts 27 naar het ziekenhuis moesten (laten) vervoeren.

Kom jij ons vrijwilligersteam versterken?

Ben je in het bezit van het brevet Eerste Hulp/Helper of heb je een medische opleiding (hulpverlener-ambulancier 112, verpleegkundige (HBO-5/Bachelor/BanaBa/Master), arts (HAIO, KAS/ASO, huisarts, geneesheer-specialist) afgerond? Top! Dan kan je onmiddellijk meedraaien in ons team. Je zal - afhankelijk van je opleiding - nog enkele interne opleidingen krijgen om ten volle ingezet te kunnen worden.

Heb je nog geen brevet Eerste Hulp/Helper op zak en heb je geen medische opleiding? Geen nood, ook dan kan je bij ons terecht! Je opleidingstraject zal wel wat langer duren...

Created By
Griet Peters
Appreciate

Credits:

Created with images by WildVeganGarden - "desktop paper society"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.