Hüperrealism e fotorealism

Chuck Close. Richard Estes.

Õitsenguaeg oli 1960 lõpust 1970 alguses USA-s. Põhineb fotode jäljendamisel maalikunstis ja reaalsete objektide jäljendmisel skulptuuris.

Malcolm Morley

Püütakse jäljendada fotodele ainuomaseid jooni - pildi fokusseeritust, objektiivi tekitatud moonutusi, liikumise peatumist.

Duane Hanson´i inimskulptuurid

Skulptorite eesmärk jäljendada reaalseid objekte ja eriti inimesi. Vormid võetakse inimkehalt ja materjaliks polüvinüül.

Voodis, Ron Mueck. Ülal Mask II Paar (riides mehega) John de Andrea
Kaks Chevy lammutusaias, John Salt. Supervõileib, Tjalf Sparnaay. Söögiriistad, Don Eddy
Veenus ja kaltsud, Michelangelo Pistoletto

VEEL ja VEEL ...

Viivi, Rein Tammik, 1975. Let´s go, Miljard Kilk, 1979. Tallinna sadam lõpetamata meremaaliga, Ando Keskküla, 1980-81. Legend, Ilmar Kruusamäe, 1980. Olümpia, I. Kruusamäe, 1979
Kajakas, Jaan Elken. Tagasitulek, I. Kruusamäe, 1987

Kunst.ee "Mida see tähendab, kui terve kultuur näeb ühte ja sedasama und?"*

Credits:

Created with images by beatrizassis - "Mask II, 2001/2002 | Ron Mueck" • Bosc d'Anjou - "Lucas Samaras" • Drama Queen - "Duane Hanson closeup" • istolethetv - "drama" • astonishme - "Duane Hanson" • Shakespearesmonkey - "Duane Hanson (Serpentine Sackler) A poem"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.