Loading

ZAPOJMO IN ZAIGRAJMO SKUPAJ december 2018

Novoletna prireditev Osnovne šole Trzin

Dovršeno, čustveno, nepozabno…!

Najmlaši so se maksimalno potrudili.

Na Starem so trgu pod lipo zeleno trobente in gosli, in cimbale pele, plesále lepote 'z Ljubljane so cele v nedeljo popoldan z mladenči vesele; bila je kraljica njih Urška brhka, plesáti ni dolgo nje volja bila.

Podal ji mladenič prelepi je rôko, in urno ta dvá sta po pódu zletela, ko de bi lahké peretnice imela, bila bi brez trupla okrog se vrtela, ne vidi se, kdaj de pod noga udar', plesala sta, ko bi ju nosil vihar.

Urško, ko ob njej parkira, kar potrese od nemira. Hrup pa utihne, luč se utrne in iz silhuete črne vstane tip, visok, koščen, lep kot kakšen maneken. Ko pa še čelado sname, zdi se, da je iz reklame. Urška srepo bulji vanj, kot bi bil pred njo ekran, tip pa reče: “Živjo mala, a bi malo zaplesala?” In, ker godba kar molči, tipček jezno zakriči: ”Kva je, bend, a bo že kej?! Eno hitro zaigrej! “

Mnogtére device, mnogtére ženice oko je na skrivnem solzé preliválo, ker Urški srce se je ljubega vdalo; al ljubih bilo je nji vedno premalo. Kar slišala moških okrog je slovét, skušála jih v mreže razpete je ujet.
Bend pa kakor nor zašpila, da so v ognju vsa glasbila. Saksofoni zažarijo, iskre od činel letijo in dim se vije iz kitar, da se zdi, da je požar. ko se lepi par teles, zapodi v divji ples. Urška se v ekstazi meče, da si skoraj zlomi pleče, tip pa tudi ni od muh, krepek je, čeprav je suh, in obvlada rokenrol, Urško dol gor naokol suče, bog ga nima rad, kot najboljši akrobat. In ker ve, da tip je pravi, Urška nikdar se ne ustavi, vse dokler ne pride ura, ko je končno konec žura. Tákrat reče Urška zala: ”Strašno dobro sva plesala, skoraj več ne čutim nog, daj zapelji me en krog.”
Solisti
Zborčki
Veliki združeni zbor

Tekst v verzih sta prispevala Dr. France Prešern in Andrej Rozman Roza.

Created By
georg fugina
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.